[Præsentation] [Det miljømæssige råderum] [Gruppens udgivelser] [Nyheder]

 

NOAH-Modvækst

NOAH-Modvækst er udsprunget af Danmarks Sociale Forum 2007, hvor "ud af vækstens vold" var et tema. Herfra opstod ideen om at oprette et vækstkritisk netværk som efterfølgende blev en gruppe i NOAH.

Den konstante og nærmest maniske stræben efter økonomisk vækst har ført til stigende økologisk nedsmeltning og social erosion, og der er behov for alternativer til det nuværende vækst-paradigme. Den aktuelle fødevarekrise, global opvarmning, stigende social ulighed, mm. er alle symptomer på, at der er noget grundlæggende galt med den måde, vi har valgt at indrette vores samfund på. Men hvor symptomerne synes krystalklare og problemerne allestedsnærværende, så er baggrunden for disse problemer og deres løsninger mindre åbenlyse.

NOAH-Modvækst arbejder ud fra den antagelse, at vores higen efter økonomisk vækst er baggrunden for mange af vores tids miljøproblemer. Vi vil bidrage til at fremme de nødvendige alternativer.

Gruppens fokus og arbejde er todelt:

1. Dels arbejder vi på at identificere praktiske alternativer til det nuværende vækst-paradigme. Gennem konkrete eksempler ønsker vi at undersøge og illustrere, hvorledes en afkobling mellem økonomisk vækst på den ene side og samfundsmæssig og menneskelig udvikling på den anden kan lade sig gøre i praksis såvel lokalt, nationalt, som internationalt.

2. Derudover arbejder vi med at forstå og definere begrebet "modvækst" og selve baggrunden for, at vi er havnet i "vækstens vold". Dette arbejde inkluderer diskussion og studier af, hvorledes vores eget og resten af modvækst-bevægelsens arbejde skal forstås i en større historisk sammenhæng samt koblingen til andre nuværende samfundstendenser.

Lige nu planlægger vi en workshop på det Europæiske Sociale Forum i Malmø i september, 2008, samt en antologi, der viser at økonomisk vækst bidrager til forurening, sygdomme og stress, mindre demokrati, øget ulighed samt forringede livsvilkår for nuværende såvel som for fremtidige generationer.

Vær med
Vi er en meget alsidig gruppe hvad angår køn, alderssammensætning, faglige kompetencer og baggrund. Det betragter vi som en stor styrke samt en forudsætning for vores arbejde idet vækstens problemer har mange facetter. Meget af vores arbejde har hidtil bestået i at få diskuteret, hvad vi vil og hvordan, og derfor er der rig mulighed for at netop du kan bidrage og få indflydelse. Vi holder møder ca. én gang om måneden og du er velkomme til at kigge forbi.

NOAH Modvækst består af:

Toke Haunstrup Christensen
Maria Gjerding
Safania Eriksen
Bjarne Hejlskov Nielsen
John Holten-Andersen
Rui Hassenkam Serzedelo
Steffen Foss Hansen
Jette Gabrieli
Bente Hessellund Andersen
Kristina Schrøder

Kontakt
Vi kan kontaktes via NOAHs Sekretariat på telefon 35 36 12 12 eller via Email: noah@noah.dk