Klimapolitik Aktion ved Ruslands Ambassade mandag

Det er i 11. time, hvis Kyotoprotokollen og det globale klima skal reddes. Fem minutter i tolv mandag den 8. september overbringer NOAH-Friends of the Earth Denmark derfor et brev til Ruslands Ambassadør i Danmark, Dmitriy Borisovich Ryurikov med opfordring til hurtig russisk ratifikation. Vi medbringer et kæmpe ur med viserne på fem minutter i tolv, høj lyd af ure samt protestskilte på dansk og russisk. Gode fotomuligheder.

5. september 2003 · Kl. 11:50 Pressemeddelelse

I anledning af den russiske Duma´s åbning efter sommerferien vil Friends of the Earth grupper (1) aktionere foran de russiske ambassader over hele Europa (2) mandag den 8. september.

"Vi protesterer mod Ruslands manglende underskrivelse af Kyotoprotokollen, der er den eneste internationale aftale, der reducerer klimagasser, og opfordrer præsident Putin og den russiske regering til snarest at fremsætte forslag i Dumaen om ratifikation" siger Kim Ejlertsen fra NOAH´s Energigruppe.

"Rusland holder nøglen til protokollens ikrafttrædelse, og den russiske regering trækker bevidst processen i langdrag og senest har Rusland brugt Kyoto-ratifikationen som pressionsmiddel i forhandlingerne om optagelse i WTO op til mødet i Cancun, Mexico næste uge" fremhæver Kim Ejlertsen.

I mangel på USA´s deltagelse (USA står for 25% af de globale udledninger) og på trods af, at 116 lande allerede har ratificeret protokollen som skærer 5% af industrilandenes udledninger, kan den først træde i kraft når Rusland er med. Det kræves, at de underskrivende lande som minimum skal stå for 55% af de globale udslip af drivhusgasser, først og fremmest CO2. De 116 lande, heriblandt Danmark, der til dato har skrevet under repræsenterer ca. 44% af drivhusgasserne, mens Rusland alene står for ca. 12%.

"Der er al mulig grund til at tage protokollen alvorlig. Beviserne for menneskeskabte klimaændringer er tydelige. Top-videnskabsmænd siger, at der ikke kan være anden forklaring på de seneste ekstreme vejr-mønstre end global opvarmning" fortsætter Kim Ejlertsen.

I juni i år offentliggjorde World Meteorological Organisation (WMO) rekordagtige niveauer for ekstreme vejrhændelser så som tornadoer, oversvømmelser og tørke kloden rundt. Siden da har en hedebølge hærget Europa med langt over 10.000 døde til følge. FN´s klimapanel forudsiger, at abnorme vejrhændelser vil blive mere og mere hyppige, hvis den globale temperatur stiger op mod de 6 grader, som nu er på tale.

"Hvis Rusland svigter nu, risikerer vi i bedste fald, at hele processen forsinkes og i værste fald, at hele Kyotoprotokollen ryger på gulvet, så ingen længere vil føle sig forpligtet til at reducere deres udledninger" udtaler Kim Ejlertsen.

Der er gode muligheder for billeder.

Tid: Mandag den 8. september 2003 kl. 11.30-13

Sted: Ruslands Ambassade, Kristianiagade 5, 2100 Kbh. Ø.

Kontakt: Sekretariatsleder Kim Ejlertsen, NOAH´s Energigruppe tel. 35361212, noah@noah.dk

(1) Friends of the Earth (FoE) er verdens største sammenslutning af miljøorganisationer med 69 medlemslande. Kun én organisation fra hvert land kan være medlem. I Danmark er det miljøbevægelsen NOAH.

(2) Italien, Tyskland, Holland, Danmark, Norge, Luxemburg, England

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!