Atomkraft Barsebäck nu, a-kraft i Europa snart

27. maj 2005 · Kl. 10:45 Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (FMKK), NOAH - Friends of The Earth Denmark og Atomstopp International.

Tirsdag d. 31. maj fejrer den europæiske antiatomkraftbevægelse en af sine største sejre i den senere tid - lukningen af Barsebäckværket. Miljøorganisationer i Danmark og Sverige har drevet kampagnevirksomhed næsten uafbrudt i mere end tyve år for at overtale den svenske regering til at afvikle værket.

"Det er første gang, at et vesteuropæisk atomkraftværk bliver lukket, kun fordi det ligger i en grænseregion, udtaler Göran Bryntse, der er formand for FMKK. "Barsebäck er placeret kun 20 km. fra den danske hovedstad. Hvis det ikke havde været tilfældet, havde værket formentligt fortsat sin virksomhed i mindst tyve år endnu".

"Lukningen af Barsebäckværket er en stor opmuntring for os i den europæiske antiatomkraftbevægelse", udtaler Roland Egger, talsmand for Atomstopp International, et løst samarbejde mellem anti-a-kraftorganisationer over hele verden. Selvom vi ikke selv har et a-kraftprogram, er Østrig omgivet af atomkraftværker med Temelin som det værste eksempel. Man må huske på, at a-kraften ikke kan bekæmpes kun på det regionale og nationale niveau. Den må også bekæmpes på EU-plan. Det er derfor, at Atomstopp har været med til at sætte en kampagne i gang på det fælleseuropæiske niveau for at indsamle en million underskrifter mod a-kraft".

Med opbakning fra 160 miljøorganisationer og med næsten 200.000 underskrifter samlet ind over hele Europa, har kampagnen hidtil været en eklatant succes. Formålet er at nå en million underskrifter før tyveårsdagen for Tjernobylkatastrofen d. 26. april 2006. Indsamlingen er baseret på Artikel I-47 i den nye EU-forfatning og hvis den når sit mål, bliver den det første initiativ, der munder ud i et krav baseret på en million underskrifter.

Underskriftsindsamlingen opmuntrer de europæiske nationer til så hurtigt som muligt at træffe følgende foranstaltninger:

- At standse eller forhindre opførelsen af nye a-kraftværker og nukleare installationer i den Europæiske Union.
- At iværksætte en plan for at afvikle a-kraften indenfor den Europæiske Union.
- At ophæve Euratom Traktaten, som ved hjælp af offentlige midler massivt understøtter a-kraften i Europa.
- At investere i stor skala i energibesparelser og i udvikling af vedvarende energi.

Download underskriftsliste her.

"Selvom Barsebäckværket nu er dekommissioneret, vil den danske miljøbevægelse stadigvæk være nødt til at beskæftige sig med a-kraftspørgsmål i de næste mange år", udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH's energigruppe og tidligere talsperson for det nu nedlagte Barsebäcksoffensiv, et løst sammensat netværk af nogle af de største miljøorganisationer i Danmark. "Opmærksomheden vil nu blive rettet mod Euratom-traktaten og dens forvrængning af EU's liberaliserede elektricitetsmarked. Så mange miljøorganisationer og mennesker som muligt her i Danmark bør støtte dette prisværdige initiativ til at indsamle en million underskrifter mod a-kraft i Europa, ikke kun fordi det er i alle europæeres interesse, men også fordi det kan hjælpe den danske energisektor, som globalt set indtager en unik position indenfor vedvarende energi".

Repræsentanter for miljøorganisationerne samt det nu nedlagte Barsebäcksoffensiv (www.barseback.orgvil kunne træffes foran Barsebäckværket mandag d. 30. maj kl. 10-12 og hele formiddagen (ca. kl. 7-12) tirsdag d. 31. maj.

For nærmere oplysninger, kontakt venligst: Roland Rittman, tlf. +46703968948 (mob.) og +4641020748 (hjem), E-mail: roland@barseback.org og Birgitta Möller, tlf. +46 (0) 704294928, E-mail: birgitta.moller@mp.se

FAKTA:

For øjeblikket er 46 a-kraftreaktorer - 29,5 % af alle a-kraftreaktorer i EU med en samlet installeret nettokapacitet på 37.903 MWe - placeret nærmere end 50 km fra en national grænse. Denne koncentration af a-kraftreaktorer langs EU's nationale grænser er langt den højeste i grænseregioner i verden. Omkring halvdelen af medlemslandene i EU har valgt ikke at producere a-kraft. Der er en formodning for, at hovedårsagen til denne beslutning er de farer, der er forbundet med a-kraften. Fordi a-kraftværkerne er placeret i grænseregioner, er mange af disse lande nødt til at acceptere disse farer alligevel.

9 a-kraftreaktorer er placeret nærmere end 5 km, 6 5-10 km, 8 10-20 km, 9 20-30 km, 11 30-40 km og 8 40-50 km fra en national grænse indenfor EU.

De lande, som har det højeste antal a-kraftreaktorer nær ved deres grænser, er Tyskland med 10 reaktorer anbragt nærmere end 50 km fra sine nationale grænser (6 i Frankrig og 4 i Schweiz), Belgien med 9 (8 i Frankrig og 1 i Holland), Holland med 8 (7 i Belgien og 1 i Tyskland) og Østrig med 6 (6 i Tjekkiet).

Yderligere informationer om Barsebäckværket kan findes her.

For nærmere oplysninger, kontakt venligst:

The Swedish Anti Nuclear Movement (FMKK - www.folkkampanjen.se) - Göran Bryntse, tlf. (arbejde) +46 (0) 23-778846, (hjem) +46 (0) 23-30161, E-mail: gbr@du.se

NOAH - Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk) - Niels Henrik Hooge, tlf. +45 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk

ATOMSTOPP International - WISE Austria (www.atomstopp.at, www.atomkraftfrei-leben.at) - Roland Egger, tlf. +43-732-774275, E-mail: post@atomstopp.at

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!