Barsebäck Barsebäcksoffensivs (BBOFF) høringssvar af 11/6 2004 i forbindelse med Barsebäckværkets ansøgning om miljøgodkendelse

22. juni 2004 · Kl. 13:08 Høringssvar

Baggrund: Med støtte i artikel 3 i konventionen om miljøkonsekvensbeskrivelser (MKB) i en grænseoverskridende sammenhæng (Esbo-konventionen)1 og artikel 7 i MKB-direktivet (85/337/EEG med ændring 97/11/EG)2 samt tilsvarende svenske beskrivelser – kap. 6 i miljøloven (SFS 1998:808) og forordningen (SFS 1998:905) om miljøkonsekvensbeskrivelser – har de danske myndigheder besluttet, at Danmark deltager i høringsprocessen og den transnationale samrådsprocedure i forbindelse med Barsebäckværkets ansøgning om miljøgodkendelse, jf. breve af 29. marts og 2. april 2004 mellem Naturvårdsverket i Sverige og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen i Danmark3.

I forbindelse med denne samrådsprocedure indgiver BBOFF på vegne af Danmarks Naturfredningsforening, NOAH – Friends of the Earth Denmark, Det økologiske råd, Organisationen for Vedvarende Energi, Øko-net, Natur og Ungdom og Københavns Miljø- og Energikontor det følgende høringssvar.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!