Atomkraft Barsebäckværket lukker i 2005, men kampen mod kernekraften går videre

12. oktober 2004 · Kl. 15:21 Pressemeddelelse

BBOFF udtaler: Der er grund til at lykønske den svenske regering og dens partnere med deres beslutning om ikke kun at lukke Barsebäckværket, men også at ville afvikle kernekraften i hele Sverige og på længere sigt erstatte den med vedvarende energi. Vi opfordrer den svenske regering til at få beslutningen formaliseret så hurtigt som muligt og få påbegyndt udfasningen af de svenske kernekraftværker.

Den socialdemokratiske regering har sammen med to partier i den svenske Riksdag - Centerpartiet og Vänsterpartiet - besluttet sig for at lukke Barsebäckværkets reaktor 2. Værkets reaktor 1 blev lukket i 1999 efter pres fra den danske regering.

Beslutningen blev offentliggjort under en pressekonference d. 4. oktober i Stockholm af den svenske Erhvervsminister, Leif Pagrotsky, efter regeringens særligt udpegede forhandler, Bo Bylund, havde opgivet sine forhandlinger med kernekraftindustrien om en frivillig afvikling af de svenske kernekraftværker. Erhvervsministeren understregede, at Barsebäckværket ikke ville blive lukket på grund af høj alder eller tekniske mangler. Årsagen var værkets beliggenhed, kun 20 km fra Københavns centrum.

Han bekendtgjorde også, at forberedelserne til lukningen af værket ville begynde med det samme.
Efter dekommissioneringen af Barsebäck 2 vil det næste skridt blive at gennemføre en analyse af Sveriges ældste reaktorer for at vurdere, hvornår de skal lukkes ned.

Samme dag, Leif Pagrotsky gjorde rede for regeringens beslutning, offentliggjorde den særlige forhandler en rapport, der konkluderede, at Sveriges afhængighed af kernekraft ikke er ønskelig på længere sigt, men at en omstilling til en bæredygtig energiproduktion nødvendigvis ville tage lang tid. Omstillingen måtte derfor have en tidlig og markant begyndelse, fulgt op af en successiv og afbalanceret udfasning af kernekraften. Desuden burde kernekraftværkernes økonomiske ansvar for nuklearulykker skærpes.

Samtidigt offentliggjorde Socialdemokraterne, Centerpartiet og Vänsterpartiet et strategipapir, hvori de tog de fleste af Bo Bylunds forslag til sig og erklærede deres hensigt til at basere hele landets energiforsyning på vedvarende energi. Ifølge strategipapiret vil vindkraft, biomassebaseret kraftvarme, solenergi og vandkraft fremover blive fremmet ved hjælp af et højtudviklet el-certifikatsystem. Naturgas vil blive udnyttet i en overgangsfase og der vil blive givet høj prioritet til forbedringer af energieffektivitet.

"Selvom dette udenfor enhver tvivl er en beslutning, der kommer til at holde, har den svenske regering adskillige gange før lovet, at lukke Barsebäckværket", udtaler Allan Andersen, miljømedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening. "I 1988 lovede man at lukke en reaktor på Barsebäck i 1995 og en anden på Ringhalsværket i 1996, men beslutningen blev skrottet tre år senere. I begyndelsen af 1998 besluttede den svenske regering at nedlægge Barsebäck 1 samme år og Barsebäck 2 ikke senere end 2001. Det endte som bekendt med, at etteren blev dekommissioneret i 1999, og at svenskerne overvejede at lukke toeren i 2003. Det er på høje tid, når Barsebäck 2 bliver afviklet i 2005".

"Når det drejer sig om kernekraft, vil Barsebäckværket fremover ikke være tyngdepunktet for den danske miljøbevægelses interesse", udtaler Niels Henrik Hooge, talsperson for den danske del af BBOFF. "Sveriges beslutning om at afvikle kernekraften og erstatte den med vedvarende energi beviser endnu engang, at snakken om kernekraftens renæssance intet har på sig. Forhåbentlig kan vi nu komme videre og i højere grad rette opmærksomheden på Euratom-traktaten og dens forvridning af EU's liberaliserede elmarked. I betragtning af, at vi er et land, som aldrig har produceret kernekraft, har den danske regering ikke forstået at varetage interesserne for den del af erhvervslivet, der arbejder med vedvarende energi, og som er verdensledende. Regeringen bør nu begynde at bekæmpe den europæiske kernekraftindustri og forsøge at få afviklet Euratom-traktaten".

FAKTA:

Bo Bylunds afviklingsplan for kernekraften:
Ifølge loven om kernekraftens afvikling fra 1997, har ejerne og licenshaveren ret til økonomisk kompensation, hvis en reaktor bliver lukket ved regeringsbeslutning, før den har været i kommerciel drift i 40 år. Regeringens afviklingsplan er indrettet efter, at der skal udbetales mindst muligt i erstatning til ejerne af kernekraftværkerne.
2005 Barsebäck 2 lukkes.
2010-2015 Oskarshamn 1 lukkes.
2016-2025 Oskarshamn 2, Ringhals 1, Ringhals 2 og Forsmark 1 lukkes med intervaller på 3 år.
2028-2040 Ringhals 3, Forsmark 2, Ringhals 4, Oskarshamn 3 og Forsmark 3 lukkes. Hvor hurtigt det sker, afhænger af den tekniske udvikling.

De ejer de svenske kernekraftværker:
Finske Fortum ejer 25,5 % af Forsmark og 45,5 % af Oskarshamn.
Det regeringsejede Vattenfall ejer 75 % af Ringhals-Barsebäck og 66 % af Forsmark, dvs. kontrollerer 8 ud af de 11 svenske kernekraftreaktorer.
Energikoncernen Sydkraft, der ejes af den tyske E.ON. gruppe (55 %) og norske Statkraft (45 %) ejer 25 % af Ringhals-Barsebäck, 54,5 % af Oskarshamn og 8,5 % af Forsmark.

I de afsluttende forhandlinger med regeringens særlige forhandler, var de kernekraftproducerende energiselskaber utilfredse med de produktionskvoter, han var villig til at give dem. De forkastede endog ideen om at lukke Oskarshamn 1 - Sveriges ældste reaktor - omkring 2010. En anden anstødssten siges at være det erstatningsbeløb, som der ville skulle betales for en dekommissionering af Barsebäckværket. 
Ved lukningen af Barsebäck, stiger Sydkrafts ejerandel af Ringhalsgruppen fra en fjerdedel til en tredjedel. Den nuværende majoritetsbesidder, Vattenfall, opgiver 5-6 % af ejerandelen i de fire Ringhalsreaktorer.

Den særlige forhandlers rapport kan findes her

Socialdemokraternes, Centerpartiets og Vänsterpartiets strategipapir kan findes her

Yderligere oplysninger om Barsebäckværket kan findes her

BBOFF i Danmark består af

MILJØORGANISATIONER:

Det økologiske råd (www.ecocouncil.dk), kontaktperson: Christian Ege Jørgensen, tlf. +45 33 18 19 33, E-mail: christian@ecocouncil.dk

NOAH - Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk), kontaktperson: Kim Ejlertsen, tlf. +45 35 36 12 12, E-mail: kim@noah.dk

Danmarks Naturfredningsforening (www.dn.dk), kontaktperson: Allan Andersen, tlf. +45 39 17 40 35, E-mail: aa@dn.dk

O.V.E. (www.orgve.dk), kontaktperson: Ann Vikkelsø, tlf. +45 35 37 36 36 og +45 28 88 02 51, E-mail: annv@ove.org

Øko-net (www.eco-net.dk), kontaktperson: Lars Myrthu-Nielsen, tlf. +45 62 24 43 24, E-mail: eco-net@eco-net.dk

Natur og Ungdom (www.natur-og-ungdom.dk), kontaktperson: Søren Meinert, tlf. +45 35 24 56 05, +45 31 20 56 00 og +45 26 21 58 99, E-mail: smeinert@smeinert.dk

Københavns Miljø- og Energikontor (www.kmek.dk), kontaktperson: Ann Vikkelsø, tlf.. +45 35 37 36 36 og +45 28 88 02 51, E-mail: kmek@sek.dk

POLITISKE PARTIER:

Enhedslisten (www.enhedslisten.dk), kontaktperson: Rikke Fog-Møller, tlf. +45 33 37 50 61, E-mail: elrifm@ft.dk og rikkefo@worldonline.dk

BBOFFs kontaktperson i Danmark er Niels Henrik Hooge, tlf. +45 46 35 38 79 og +45 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk
BBOFFs kontaktperson i Sverige er Roland Rittman, tlf. +4641020748 og +46703968948, E-mail: roland@barseback.org og roland.rittman@swipnet.se
BBOFFs kontaktperson i Tyskland er Bernd Frieboese, tlf. +49 30 43409598 og +49 163 3139351, E-mail: bernd@barseback.de

For nærmere oplysninger om BBOFF, se www.barseback.org, www.bboff.cjb.net og www.barsebacksoffensiv.cjb.net

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!