Euratom International konference om "Intelligent Energi for Europa" leverer stærke beviser for nødvendigheden af en reform af Euratom-traktaten

27. september 2005 · Kl. 13:04 Pressemeddelelse

Fredag d. 23. september 2005 mundede en international konference med repræsentation fra europæiske regeringer, parlamenter, industri, forskningsinstitutioner og NGOer ud i, at parlamentarikere fra Danmark, Frankrig og EU-parlamentet vil sætte et initiativ i gang med det formål at reformere den næste halvtreds år gamle Euratom-traktat.

Konferencen blev arrangeret af seks danske, svenske og internationale miljøorganisationer i Landstingssalen på Christiansborg (1). Konferencen, som havde titlen "Energy Intelligence for Europe. The Euratom Treaty and Future Energy Options: Conditions for a Level Playing Field in the Energy Sector", havde to hovedformål:

  • At fremme initiativet til en fælleseuropæisk regeringskonference om en revision af Euratom Traktaten.
  • At være med til at skabe et bedre beslutningsgrundlag for den danske regering i forbindelse med en aktiv politik i forhold til Euratom og Euratom-traktaten.

De mere end hundrede deltagere inkluderede bl.a. folk fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Teknologisk Råd, Forskningsstyrelsen, Energistyrelsen, Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Energi, Danmarks Vindmølleforening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning og Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.

Tilhørerne blev budt velkommen af Søren Vøhtz fra Udenrigsministeriet, som roste konferenceinitiativet og understregede, at han " havde et åbent sind i forhold til Euratom-traktaten". Dagens første hovedtaler, Peter Brazel fra det irske Miljøministerium, talte om mulighederne for en Euratom revisionskonference og ændringer af Euratom Traktaten.

En af dagens højdepunkter var den efterfølgende livlige en-times debat om Euratom-traktatens fremtid, der blev ført mellem Nina Commeau-Yannoussis, Leder af Afdelingen for Energipolitik og Forsyningssikkerhed i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi og Transport, og Andreas Molin fra det østrigske Miljøministerium. Debatten blev styret af Dominique Voynet, Medlem af det franske Senat og tidligere fransk Miljøminister, der gav en passioneret introduktion til emnet og udfordrede debattørerne med spørgsmålet: "Er det ikke på høje tid at indføre gennemsigtighed og demokrati en sektor, der alt for tit har undgået offentlig opmærksomhed og kontrol ?"

Eftermiddagens program fortsatte på det samme høje internationale niveau: Særlig interessant var konferencens anden hovedtale, der blev givet af Christian Kjær, som er Policy Director for European Wind Energy Association (EWEA), der indbefatter producenter, som dækker 98 % af det globale marked for vindkraft. Ifølge ham og EWEA er effektiv konkurrence på de europæiske elektricitetsmarkeder en myte. Medmindre de nuværende forvridninger af markedet bliver overvundet - inklusive den, der udgøres af Euratom-traktaten - vil der ikke være noget effektivt indre marked for de vedvarende energikilder at konkurrere indenfor rammerne af.

Dr. Lutz Mez, Direktør for det Miljøpolitiske Forskningscenter ved Berlins Frie Universitet, der sammen med medlem af Folketinget Anne Grete Holmsgaard ledede konferencen, konkluderede på vegne af Dominique Voynet:

"Det er opmuntrende at se at parlamentarikere fra flere EU-lande allerede har besluttet sig for at sætte et initiativ i gang i forbindelse med en fælleseuropæisk regeringskonference, samtidigt med at man vil samarbejde med EU-parlamentet på dette område".

Kim Ejlertsen, sekretariatsleder fra NOAH - Friends of the Earth Denmark, der var en af arrangørerne af konferencen, udtaler:

"Arrangørerne vil nu dokumentere konferencens resultater og forsøge at formidle de input videre, den har givet. I januar 2004 diskuterede Folketinget muligheden for en revision af Euratom-traktatens bestemmelser, herunder en afvikling af de bestemmelser, der har til formål at fremme a-kraften i Europa. I princippet var alle de politiske partier enige om, at reform af Euratom var nødvendig, men de fleste af dem mente ikke, at tidspunktet var rigtigt. Nu hvor den ny Forfatningstraktat er stillet i bero ind til videre, gælder dette ikke længere. Forhåbentlig kan konferencen sætte Euratom-traktaten på den politiske dagsorden og motivere politikerne i Danmark til at satse på en fælleseuropæisk konference om revision af Euratom ".

For nærmere oplysninger, kontakt:

Kim Ejlertsen eller Niels Henrik Hooge

NOAH - Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk), Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N, Denmark, tlf. 35 36 12 12, fax 35 36 12 17, E-mail: noah@noah.dk

For nærmere oplysninger om konferencen, se konferencehjemmesiden: www.energyintelligenceforeurope.dk

(1) Arrangørerne var NOAH - Friends of the Earth Denmark, Det Økologiske Råd, Organisationen for Vedvarende Energi, Selskabet for Grøn Teknologi, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen og Friends of the Earth Europe. Den blev gennemført med støtte fra Europanævnet, Første Maj Fonden og Plums Økologifond.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!