Atomkraft Ledelsen af det svenske kernekraftinspektorat svarer på NOAH-kritik

22. oktober 2004 · Kl. 15:24 Pressemeddelelse

D. 30. august 2004 offentliggjorde ledelsen af det svenske kernekraftinspektorat (SKI) et femsiders notat - SKI's synspunkter på "Den danske holdning til Barsebäckværket og dens baggrund". Notatet er et svar på de argumenter og oplysninger, som NOAHs energigruppe fremlagde ved et møde d. 16. december 2003 på Beredskab Storkøbenhavns hovedkontor i Hedehusene. Tilstede var bl.a. lokalpolitikere og borgmestre fra Skåne, brandchefen i Kävlinge Kommune, en repræsentant for SKI og en repræsentant for Barsebäckværket.

Notatet, der er underskrevet af SKIs generaldirektør og bestyrelsesformand, Judith Melin, og chefen for SKIs afdeling for reaktorsikkerhed, Christer Viktorsson, blev sammen med NOAHs dokumentation sendt til det svenske Miljøministerium, den danske Beredskabsstyrelse, ejerne af de svenske kernekraftværker - Barsebäck Kraft AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag og Forsmarks Kraftgrupp AB - Statens strålskyddsinstitut (SSI) og Reaktorsikkerhedsnævnene rundt omkring i Sverige, men bemærkelsesværdigt nok ikke til NOAHs energigruppe, der var den direkte anledning til at det blev lavet.

Vi blev først opmærksomme på dets eksistens, da en journalist fra Nucleonics Week - det største internationale fagtidsskrift på kernekraftområdet - kontaktede os i samme anledning.
I præsentationen dokumenterer NOAHs energigruppe bl.a. følgende:

  • At der i perioden 1991-2001 blev registreret 46 INES niveau 2 hændelser over hele verden i perioden 1991-2001, hvoraf 7 foregik på svenske kernekraftværker, svarende til 15 % af alle niveau 2 hændelser i verden, selvom de svenske kernekraftreaktorer kun udgjorde 2,9 % af det samlede antal reaktorer i verden.

  • At de mange hændelser faldt sammen med en periode, hvor alle de svenske kernekraftværker kørte med store økonomiske underskud og man derfor skar ned på sikkerheden.

  • At man kan argumentere for, at det svenske kernekraftinspektorat er underbemandet og underfinansieret og at dette er særligt tydeligt, hvis man f.eks. sammenligner det med de amerikanske, finske eller franske kernekraftinspektorater.

  • At Barsebäckværket målt efter INES skalaen er det farligste kernekraftværk i Sverige. 20 % af alle INES niveau 1 uregelmæssigheder og 40 % af alle INES niveau 2 hændelser på kernekraftværker i Sverige fandt sted på Barsebäck 2 i perioden 1991-2002.

  • At de svenske kernekraftværker ikke er sikrede mod et terroristangreb fra landjorden og at deres beskyttelse ikke er blevet opdateret efter 11/9 2001.

  • At intet svensk kernekraftværk kan modstå et styrt fra et stort eller mellemstort passagerfly og at nogle af de ældste reaktorer, herunder Barsebäck 2, end ikke kan modstå et styrt selv fra et mindre passagerfly.

Se NOAHs præsentation her

Se SKIs notat her

Se uddrag af SKIs notat samt vores konklusioner her

SKIs notat i sin helhed kan i printversion rekvireres hos Miljøbevægelsen NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N, tlf.: 35 36 12 12, fax: 35 36 12 17, mail: noah@noah.dk

For nærmere oplysninger kontakt:

Niels Henrik Hooge, tlf. +45 46 35 38 79 og +45 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk

eller

Kim Ejlertsen, tlf. +45 35 36 12 12, E-mail: kim@noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!