Atomkraft Så meget koster EU's A-kraftpolitik

Vil statsministeren acceptere, at atomkraftfrie Danmark skal betale 30 mio. kr. årligt til A-kraft?

16. juni 2004 · Kl. 12:59 Pressemeddelelse

I Euratom’s 6. rammeprogram for perioden 2002 – 2006 er der igen afsat store midler - 9,1 mia. kr. - til forskning og udvikling af atomkraft. Danmarks bidrag er 155 mio. kr. eller ca. 30 mio. kr. årligt.

5,5 mia. kr. går til forskning i fusionsenergi. Det er et område, hvor man drømmer om en gang ud i fremtiden at kunne styre den fusionsproces, som i dag kendes fra Solen og brintbomber. Det er trods ca. 40 års forskning endnu ikke lykkedes, og man kan ikke være sikker på, at det nogensinde vil lykkes.

Disse mange milliarder af kroner kunne være brugt til udvikling og udbredelse af teknologi, som allerede er funktionsdygtig f.eks. solceller, brændselsceller, lagring af brint. Eller de kunne være brugt til at reducere energiforbruget gennem tekniske besparelser både i industri og boliger. Teknikken til det findes allerede, men anvendes ikke tilstrækkeligt fordi den ikke er privatøkonomisk rentabel på kort sigt.

2,1 mia. kr. er afsat til yderligere forskning og udvikling af fissionsenergi. Det er den form for atomkraft, der bruges i dag - f.eks. på Barsebäckværket, som Danmark ønsker lukket.

670 millioner kr. går til at forske i håndtering af radioaktivt affald. Det burde være atomkraftindustrien, som betalte for det efter ”forureneren betaler”-princippet.

370 millioner kr. er afsat til beskyttelse mod radioaktiv bestråling. Dette er et vigtigt område at forske i og også bruge offentlige midler på, men bevillingerne skal kunne kontrolleres af offentligheden og de demokratisk valgte politikere i Europa–Parlamentet. Projekterne kunne gennemføres som en del af forskningen i miljø og arbejdsmiljø.

370 millioner kr. bruges til andre aktiviteter indenfor atomteknologi og sikkerhed. Her må hvert enkelt projekt underkastes nøje vurdering, og de projekter. der handler om udvikling af nye reaktorprocesser, må skæres væk.

Euratom’s primære mål er at fremme brug og udbredelse af atomkraft i Europa. Dette sker bl.a. ved, at EU anvender disse betydelige beløb til forskning og udvikling af atomkraft og desuden giver fordelagtige lån til bygning og udbygning af atomkraftværker. Bevillingerne favoriserer atomkraften, men burde i stedet gå til fortsat udvikling og fremme af energibesparende teknologi og vedvarende energi.

Derfor må Euratom–traktaten revideres, så formålet bliver ændret til udelukkende at være beskyttelse af miljø og mennesker mod radioaktiv bestråling, og alle aktiviteter bør underlægges parlamentarisk kontrol.

NOAH mener, at al støtte til atomkraft bør omdirigeres til energibesparelser og vedvarende energi, som er de bæredygtige alternativer til den eksisterende energiforsyning. En kraftig revision af Euratom–traktaten vil være det første skridt på vejen.

Regeringen må handle nu, hvis den vil være troværdig i atompolitikken. På det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004 må Danmark støtte Tyskland og Østrigs forslag om snarlig revision af Euratom-traktaten.

NOAHs Energigruppe

v/ Palle Bendsen,

tlf. 70 22 30 66

Palle@Bendsen.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!