Atomkraft Skandinaviske miljøorganisationer anbefaler en uafhængig undersøgelse af European Spallation Source

22. september 2004 · Kl. 14:59 Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Arbejdsgruppen mot ESS i Lund, Aktion Skåne-Miljö og NOAH - Friends of the Earth Denmark:

For nyligt har den svenske regering bedt den tidligere finansminister og generaldirektør i EU Kommissionen, Allan Larsson, om at undersøge mulighederne for at få European Spallation Source (ESS) til Lund i Skåne. Samtidigt erklærede den svenske regering, at den ville "forsætte en ambitiøs forskningspolitik og gribe muligheden for forskellige former for samarbejde i forbindelse med store forskningsprojekter som f.eks. ESS".

Nuklearanlægget ESS - et projekt til mere end 11 mia. kr. - er planlagt til at blive det største center for neutron-spredning i verden. Mens hans etårs mandat løber, skal Allan Larsson finde ud af, hvor stor interessen er for ESS projektet i det videnskabelige samfund og i erhvervslivet, analysere dets langtidsvirkning for den økonomiske vækst, undersøge interessen hos mulige regionale, nordiske og europæiske donorer, og finde ud af EU Kommissionens holdning til ESS og interessen i andre lande for at deltage i projektet. Resultaterne af hans undersøgelser vil blive offentliggjort d. 1. juli 2005 og den svenske regering vil derefter afgøre, hvorvidt den formelt vil ansøge om at få ESS til Lund.

Allan Larsson forventes imidlertid ikke at udføre en videnskabspolitisk, social, økonomisk eller miljømæssig analyse af ESS projektet, før der træffes en afgørelse om projektets levedygtighed og ønskværdighed.

"Folk synes at glemme, at der er tale om et nukleart anlæg, der indeholder store mængder af radioaktivt materiale og eksplosive og giftige emner", udtaler Bo Wennergren, talsperson for Arbejdsgruppen mod ESS i Lund. "ESS Scandinavia ønsker at placere anlægget i Lund uden sikkerhedszoner af nogen art. Hertil kommer, at der ikke er tale om et konventionelt industrianlæg baseret på velafprøvet teknologi og gennemskuelige sikkerhedsparametre".

I betragtning af, at Komitéen for Handel og Industri i den svenske Riksdag tidligere i år har konkluderet, at nyttevirkningerne af ESS skal vejes op mod projektets negative konsekvenser, at projektets mangeartede risikofaktorer bør tages i betragtning i en sådan afvejning, og selv hvis analysen resulterer i et positivt syn på ESS, bør Riksdagen sammenligne projektet med andre initiativer på forsknings- og udviklingsområdet - og yderligere i betragtning af, at Komitéen har forkastet to anbefalinger af projektet - opfordrer vi hermed den svenske regering og Allan Larsson til at sørge for, at der bliver lavet en uafhængig undersøgelse af ESS projektet, før der træffes en beslutning om, hvorvidt det skal realiseres.

Undersøgelsen bør besvare følgende spørgsmål: Hvad vil blive resultatet af en omfattende social, økologisk og økonomisk analyse af endnu et accelerator-baseret system i Europa i betragtning af:

  • Risikovurderinger af alle dele af det projekterede ESS anlæg og udarbejdelse af værst tænkelige ulykkes-scenarier. Acceleratorens målstationer består af 30 t kviksølv, et giftigt flydende metal, der bliver radioaktivt under brug og som det vil blive nødvendigt at opbevare i et affaldsdepot for radioaktivt affald i 3000 år efter dekommissioneringen af forskningscentret. Hvis kølesystemet i målstationerne fejler, kan der ske en eksplosion, som vil kunne sprede kviksølv ikke kun i Lund, men over hele regionen;
  • Vurderinger af følgerne af værst tænkelige ulykkes-scenarier på et lokalt og regionalt niveau;
  • De overordentligt store projekterede investeringer (anlægsudgiften på 11 mia. kr. og de forventede årlige driftsudgifter på mere end 1 mia. kr.). Hvilke andre budgetter vil blive påvirket af denne enorme investering i spallations-orienteret videnskab og kunne pengene bruges bedre i opfyldelsen af EU's bæredygtigheds-strategier?
  • Det store elektricitetsbehov. Kan ESS i Lund levere yderligere et påskud for at udskyde lukningen af Barsebäckværket, som er anbragt i hjertet af det tættest befolkede område i Skandinavien og kun 20 km fra Københavns centrum?
  • Den underliggende motivation for projektet - konkurrence med USA og Japan hinsides identificerbare videnskabelige mål;
  • Projektets bidrag til bæredygtig udvikling;

"Efter min mening bør der laves en tilbundsgående, uafhængig undersøgelse af konsekvenserne af ESS projektet før der bliver truffet en beslutning om, hvorvidt projektet skal realiseres", siger Göran Bryntse fra Folkkampanjen. "Undersøgelsen bør indeholde en uafhængig og grundig evaluering af berettigelsen, langtids-orienteringen og de miljømæssige og sociale effekter af projektet. Endvidere bør dets lokale og regionale sikkerhedsimplikationer underkastes en analyse, såvel som projektets rolle i EU's strategi for en bæredygtig udvikling, ikke mindst i betragtning af forskningsanlæggets enorme energiforbrug. Herudover bør en eller flere uafhængige forskningsinstitutioner involveres for at garantere undersøgelsens uafhængighed".

I de senere år har ESS projektet været genstand for opmærksomhed fra ikke blot svenske, men også danske miljøorganisationer, først og fremmest på grund af forskningscentrets mulige placering i Lund i Øresundsregionen. I november 2002 organiserede fire skandinaviske miljøorganisationer - Barsebäcksoffensiv, Det Økologiske Råd, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen og Miljöpartiet de Gröna - et internationalt symposium i København for at rette søgelyset mod ESS projektets mulige konsekvenser for sikkerheden og miljøet. Det mest kontroversielle spørgsmål var, hvorvidt ESS anlægget kunne bruges til forskning i transmutation af kerneaffald. Arrangørerne konkluderede, at selvom repræsentanter for ESS Council og ESS Scandinavia offentligt havde udtalt, at ESS ikke ville blive brugt til transmutationsforskning, benægtede de ikke, at transmutationsteknologiens strategiske kerne, dvs. acceleratoren og spallationsmålet, var til stede i ESS projektets nyeste design og at dette design ville kunne tillade en tilbagevenden af transmutationsforskning i det samlede koncept.

For yderligere oplysninger om de seneste udviklinger i ESS projektet, se analysen: European Spallation Source revitaliseret?

For yderligere oplysninger om ESS projektet, se:

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen - http://www.folkkampanjen.se/essinfo.html

European Neutron Portal - http://neutron.neutron-eu.net/n_ess

ESS-Scandinavia - http://www.ess-scandinavia.org/new/source/index.asp

For yderligere oplysninger kontakt:

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen - kontaktperson: Göran Bryntse, tlf. (arbejde) +46 (0) 23-778846 og (hjem) +46 (0) 23-30161, E-mail: gbr@du.se

Arbejdsgruppen mot ESS i Lund - kontaktperson: Bo Wennergren, tlf. +46 46-13 90 00, E-mail: arbetsgruppenmotess@hotmail.com

Aktion Skåne-Miljö - kontaktperson: Östen Drakfelt, tlf./fax +46 (0) 40-91 8037, E-mail: o.drak@swipnet.se

NOAH FoE-Denmark - kontaktperson: Niels Henrik Hooge, tlf. +45 46 35 38 79 og +45 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!