karton

EU's Farm to Fork og Biodiversitet strategier Små skridt fremad

Europa-Kommissionen lancerede i dag to politikker som en del af den europæiske "Green Deal" - Farm to Fork og Biodiversitet Strategierne

21. maj 2020 · Kl. 22:05 Nyhed

Det er første gang, at Kommissionen præsenterer et sammenhængende sæt politikker til bekæmpelse af den økologiske krise og de kriser, der berør vores fødevarer og landbrug. De indeholder en række positive mål, men formår ikke at skabe den nødvendige systemiske ændring.

Den europæiske "Green Deal" har indtil videre vist at der finde to forskellige bud på vejen ud af den økologiske krise: en vækststrategi eller en strategi, der virkelig tackler de økologiske kriser. Farm to Fork-strategien beviser, at man ikke kan have begge dele. Strategien ønsker at miljømærke os ud af det økologiske kollaps, hvilket ikke vil virke.

Farm to Fork-strategien:

  • Inkluderer et mål om at halvere brugen af ​​pesticider i 2030. NGO'er og over 300.000 borgere har opfordret Kommissionen til et reduktionsmål på 80% og en fuld udfasning i 2035 (se www.savebeesandfarmers.eu)
  • Inkluderer ikke en dedikeret handlingsplan til reduktion af produktion og forbrug af industrielt produceret kød og andre animalske produkter. Det nævner at udskifte foderimport med 'innovative fodertilsætningsstoffer' og udvikle 'alternative foderstoffer', samt en række forslag til forbedring af mærkning og forbrugerinformation
  • Præsenterer en ny generation af GMO'er som en mulighed for at "forbedre bæredygtigheden i fødevareforsyningskæden" efter pres fra fra biotek-industrien


Den manglende sammenhængende og specifikke lovgivning for at reducere kød-, mejeri- og ægproduktionen, promoveringen af en ny bølge af GMO'er og utilstrækkelige mål for reduktion af pesticider undergraver strategiens forpligtelse til ”fair, sunde og miljøvenlige” fødevaresystemer.

Det industrielle landbrug forårsager et økologisk sammenbrud, hvilket er muliggjort ved anvendelse af pesticider, svage GMO-beskyttelseslove og politisk accept af fabrikslandbrug. Farm to Fork-strategien lader døren stå åben for svækkelse af GMO-beskyttelseslove, forbliver farligt svag over for pesticider og industriel animalsk produktion til fordel for agroindustrien.

Biodiversitetsstrategien

Biodiversitetsstrategien inkluderer nogle mere positive forpligtelser, herunder:

 

  • Et mål om at færdiggøre Natura 2000-netværket og sammen med nationalt beskyttede områder bringe 30% af EU's jord under beskyttelse
  • Giver EU til opgave, at oprette bindende restaureringsmål for nedbrudte levesteder
  • At foreslå, at mindst 25% af EU's landbrugsjord skal være under økologisk inden 2030 -hvilket også er inkluderet i Farm to Fork-strategien

For første gang inkluderer strategien ideer til, hvordan man regulerer handel med hensyn til biodiversitet. Det integrerer rapporteringsforpligtelser for biodiversitet under direktivet om ikke-finansiel rapportering og fremmer skattesystemer og priser, der afspejler reelle miljøomkostninger. Men det er vigtigt, at Kommissionen gør disse ideer til konkret lovgivning.
 

EuropaNævnet

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!