Ulykke på Barsebäck - 8 mio. kr. pr. dansker Syv danske miljøorganisationer anbefaler nej til miljøgodkendelse.

Skov- og Naturstyrelsen deltager i disse dage i den transnationale proces, om Barsebäckværkets ansøgning om miljøgodkendelse. I den forbindelse har den danske Barsebäcksoffensiv (BBOFF) leveret et høringssvar, hvori det anbefales, at Barsebäckværket ikke tildeles en miljøgodkendelse. Den danske og den svenske regering skal tværtimod intensivere bestræbelserne for, at værket hurtigst muligt bliver lukket. BBOFF i Danmark tæller bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, NOAH–Friends of the Earth Denmark, Det Økologiske Råd, Organisationen for Vedvarende Energi, Øko-Net, Natur og Ungdom og Københavns Miljø- og Energikontor.

29. juni 2004 · Kl. 13:14 Pressemeddelelse

BBOFFs høringssvar kan læses her (på engelsk her).

Anbefalingen skal ses på baggrund af fundamentalemangler ved Barsebäckværkets fysiske beskyttelse og sikkerhedsniveauet under værkets daglige drift:

 • Manglende beskyttelse mod et terroristangreb i form af et flystyrt.
 • Manglende beskyttelsesforanstaltninger overfor et terroristangreb på landjorden.
 • At de direkte og indirekte parametre for driftssikkerheden på Barsebäckværket – her iblandt PSA-analyser, INES-tal, tilgængeligheden, antallet af hurtigstop og afgivelse af stråling til omgivelserne – bekræfter indtrykket af et forældet og nedslidt kernekraftværk.
 • At grundvalget i reaktorkonstruktionen for Barsebäck 2 er af en sådan karakter, at reaktoren ikke ville have fået driftslicens i USA.
 • At meget tyder på, at sikkerhedskulturen på Barsebäckværket udgør den største enkelte sikkerhedsrisiko i forbindelse med værkets daglige drift.

Anbefalingen om ikke at tildele Barsebäckværket miljøgodkendelse, men tværtimod at lukke det hurtigst muligt, hænger endvidere sammen med en vurdering af følgerne af en alvorlig ulykke på værket. I denne forbindelse bør det tillægges betydning:

 • At Barsebäckværket er placeret i hjertet af det tættest befolkede område i Skandinavien, ca. 20 km øst for Danmarks hovedstad København og 15 km nord for Malmø.
 • At en analyse af Barsebäck 2s reaktorinventar – særligt med hensyn til indholdet af cæsium-137 – påviser muligheden for udslipsscenarier, der kan være lige så alvorlige eller alvorligere end udslippet fra Tjernobylværket. Dette skyldes, at selvom Barsebäck 2s reaktorkerne er mindre end Tjernobyl 4s, har reaktoren en højere opbrændingshastighed.
 • At derapporter fra de svenske tilsynsmyndigheder, som ligger til grund for det danske atomberedskab, opererer medkonsekvensscenarier, der implicerer permanenteudelukkelseszoner indenfor en afstand af 20, 50, 60 og 100 kilometer fra udslipkilden, afhængigt af vejrbetingelserne.
 • At Tjernobylkatastrofen foreløbigt har kostet først og fremmest Ukraine og nabolandet Hviderusland, som er hårdest ramt, op imod 3000 mia. DKK. I 2001 var bruttonationalproduktet pr. indbygger i København og Frederiksberg imidlertid næsten 16 gange højere end bruttonationalproduktet pr. indbygger i Ukraine i år 2000 og 8 gange højere end bruttonationalproduktet pr. indbygger i Hviderusland i år 2000.
 • De ovennævnte overslag over de mulige økonomiske tab som følge af den værst tænkelige ulykke på Barsebäckværket er moderate i sammenligning med officielle amerikanske opgørelser over de økonomiske følger af et alvorligt reaktorhavari på et amerikansk kernekraftværk. Disse vurderinger anslår tab af en størrelsesorden, der ligger mellem 40% og 180% over de tab, der foreløbigt er registreret i forbindelse med Tjernobylulykken. De tyske myndigheder sætter det mulige økonomiske tab som følge af den værst tænkelige ulykke på et tysk kernekraft værk til omkring 14 gange højere end de tal, der er kendt fra Tjernobylkatastrofensvarende til ca. 8 mio. kr. pr. indbygger i Danmark.
 • De økonomiske tab i Danmark hidrørende fra den værst tænkelige ulykke på Barsebäckværket vil enten ikke blive erstattet eller i bedste fald erstattet i størrelsesordenen en kvart eller en halv procent af de faktiske tab af ejerne af Barsebäckværket og den svenske stat.

Høringssvaret påviser endvidere, at der findes rigeligt med miljøvenlige alternativer til Barsebäckværkets el-produktion.

”Det er BBOFF´s opfattelse, at der i miljøvurderingen af en eventuel miljøgodkendelse af Barsebäckværket fra dansk side må kræves en fuldstændig og komplet analyse af de samlede omkostninger i forbindelse med det værst tænkelige uheld på Barsebäckværket”, udtaler Niels Henrik Hooge, talsmand for den danske del af BBOFF. ”Endvidere bør der foretages tilbundsgående miljøvurderinger og redegøres for alternativerne til Barsebäckværket. Her er naturligvis den situation særlig interessant, hvor Barsebäck ikkemiljøgodkendes, men lukkes, og erstattes af andre tiltag på energiområdet”.

FOR NÆRMERE OPLYSNINGER KONTAKT:

Barsebäcksoffensiv - Niels Henrik Hooge, tlf. 46 35 38 79 og 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk

eller

Kim Ejlertsen , sekretariatsleder NOAH-Friends of the Earth Denmark, 35 36 12 12, noah@noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!