Atomkraft Underskriftsindsamling på 19-årsdagen for Tjernobylkatastrofen: En million europæere mod a-kraft

25. april 2005 · Kl. 16:42 Pressemeddelelse

I morgen på årsdagen for Tjernobylkatastrofen tilslutter NOAH - Friends of the Earth Denmark sig et nyt internationalt initiativ med det formål at indsamle en million underskrifter imod Euratom-traktaten og konkurrenceforvridningen på EU's el-markeder til fordel for a-kraften.

I løbet af det næste år, frem til 20-årsdagen for Tjernobylkatastrofen i 2006, vil miljøorganisationer over hele Europa samle 1 million underskrifter (1). Foreløbigt har 175.000 EU-borgere skrevet under.

Der kan underskrives her.

Palle Bendsen fra NOAH - FoE Denmark's energigruppe udtaler:

"Ved at samle en million underskrifter ind ønsker vi at teste, hvor motiverede politikerne er for at leve op til det direkte demokrati, der bliver introduceret i den nye EU-forfatning. Det tvinger EU-kommissionen til at handle i en konkret sammenhæng, hvis en million borgere forlanger det. Et stort flertal af borgerne i EU er modstandere af a-kraft. Det faktum, at a-kraften har de samme uløste problemer som for 50 år siden, men stadig får positiv særbehandling i forhold til de andre energikilder ved hjælp af sin egen traktat, er efter vores opfattelse helt uholdbart".

Underskriftsindsamlingen er også en reaktion på a-kraftindustriens forsøg på - under påskud af dens påståede neutralitet i forhold til drivhuseffekten - at genoplive a-kraften. Herimod taler imidlertid erfaringerne fra Tjernobyl og alle de ulemper, der er forbundet med udnyttelsen af a-kraft. Disse er først og fremmest:

  • A-kraften er ikke en bæredygtig energikilde. 
  • Det er en myte, at a-kraften ikke forøger drivhuseffekten - og i øvrigt udgør den den dyreste måde, hvorpå man kan forsøge at bekæmpe den. 
  • A-kraften er den potentielt set farligste industri i verden.
  • A-kraften er med sine uløste sikkerhedsproblemer, det massive stadigvæk uløste affaldsproblem og afhængigheden af en begrænset brændselsressource ikke fremtidens energikilde. 
  • Grunden til, at a-kraften overhovedet eksisterer i dag, er at den er blevet subventioneret mere end den vedvarende energi nogensinde er blevet og kan forventes at blive. På fri, markedsmæssige vilkår er den ikke levedygtig.

Her på 19-årsdagen for Tjernobylkatastrofen er NOAH - FoE Denmark bekymret over, at man i EU endnu ikke har draget konsekvensen af disse overvejelser og vedtaget bindende lovgivning for, hvordan de midler skal bruges, som er øremærkede til afvikling af a-kraftværker og langsigtet håndtering af radioaktivt affald. Hvad der er brug for, er vandtætte skodder mellem dekommissionerings- og affaldsbudgetterne og a-kraftselskabernes øvrige budgetter.

NOAH - FoE Denmark er også utilfreds med, at EU-kommissionen har foreslået, at forskningsbudgettet i det næste Euratom-rammeprogram for perioden 2007-2011 skal forøges.

Kim Ejlertsen fra NOAH - FoE Denmark's energigruppe udtaler:

"Når det gælder fremtidens energiforsyning, lægger Kommissionen de fleste af sine æg i en kurv, nemlig i den termo-nukleare fusionsenergi, som ikke vil kunne oplyse en eneste pære i de næste 40-50 år. I forbindelse med fusionsenergien og dens prototype-reaktor ITER ønsker Kommissionen næsten at tredoble tilskuddene til mere end 15 milliarder kr. Pengene burde i stedet gå til intelligent energi, nemlig til udvikling af vedvarende energi og energibesparelser og energieffektiviseringer i alle energiproduktionens, -transmissionens og -forbrugets led".

Sammen med en lang række europæiske miljø- og energiorganisationer opfordrer NOAH - FoE Denmark EU-parlamentet og regeringerne i EU-landene til at forkaste Kommissionens planer og i stedet ændre prioriteringen i EU's forskningsprogrammer på energiområdet i retning af de bæredygtige alternativer. Kun på den måde er det muligt at få sikrere og billigere energi og samtidigt formindske udledningerne af drivhusgasser til atmosfæren.

For nærmere oplysninger, kontakt fra NOAH's energigruppe:

Kim Ejlertsen, tlf. 35 36 12 12, E-mail: kim@noah.dk

Palle Bendsen, tlf. 70 22 30 66, E-mail: Palle@Bendsen.dk

Niels Henrik Hooge, 21 83 79 94, E-mail: nh_hooge@yahoo.dk

For nærmere oplysninger om a-kraften i Europa, Euratom, etc., se NOAH - Friends of the Earth Denmark's energihjemmeside: www.noah.dk/energi

(1) Netværket "Atomstopp International" mod Euratom-traktaten og a-kraften i Europa omfatter mere end 160 NGOer over hele Europa. For nærmere oplysninger om dette initiativ, se www.atomstopp.at

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!