Tilbage til forsiden Hvad er Noah? Nyt fra NOAH Bliv aktiv i NOAH NOAHs tidsskrift Miljøsk NOAHs forlag Links til miljøsider Søg på NOAHs hjemmesider Skriv eller spørg NOAH Tilbage til forsidenHvad er Noah?Nyt fra NOAHBliv aktiv i NOAHNOAHs tidsskrift MiljøskNOAHs forlagLinks til miljøsiderSøg på NOAHs hjemmesiderSkriv eller spørg NOAH
[Trafik forside] [www.trafikbogen.dk] [www.eu-transport.org] [Om NOAH-Trafik] [Skriv til NOAH-Trafik]
Google
Søg på WWW Søg på www.noah.dk og www.trafikbogen.dk

Nyheder:

Debatmøder:

Luftforureningen i Indre By - problemer og løsninger

Mandag d. 20.april kl. 18.30-21.30 i Festsalen på Rådhuset

Læs mere

Luftforureningen på Nørrebro - problemer og løsninger

Tirsdag d. 21.april kl. 18.30-21.30 i Verdens Kultur Center, Nørre Alle 7, København N.

Læs mere

Luftforureningen på Østerbro - problemer og løsninger

Mandag d. 27.april kl. 18.30-21.30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, København Ø

Læs mere

Opfordring til Folketingets partier: Byg ikke en vejforbindelse over Femern Bælt. Vælg den miljømæssigt forsvarlige løsning i form af en boret jernbanetunnel, ligesom under den engelske kanal.
Henvendelse til Folketingets Trafikudvalg den 25. marts 2009

Ingen biler må blive billigere - så eksploderer bilsalget og miljøproblemerne. Betalingsringe og højere benzinafgifter har hurtig og positiv miljømæssig effekt.
Kommentar til regeringens udspil vedr. en trafikplan. 8. december 2008

Afskaf frikørselsordningen for taxi. Den er samfundsmæssig dyr og miljømæssig helt uansvarlig.
Pressemeddelelse af 2. december 2008

Drop motorvejen ved Silkeborg og brug de sparede 4-6 milliarder kr til at opgradere bustrafikken i hele landet
Pressemeddelelse af 23. maj 2008

Høringssvar til Region Hovedstaden vedrørende forslag til Regional udviklingsplan.
20. maj 2008

Høringssvar til Miljøministeriet og Energistyrelsen vedrørende EU-direktivforslag om CO2-udslip fra biler.
10. februar 2008

NOAH klager til Radio- og tv-nævnet over TV-reklame for BIO95 fra Statoil. Reklamefilmen (se den her) er usandfærdig og i strid med god markedsføringsskik . Se klagen
16. januar 2008

Stil skrappe krav til den magtfulde bilindustri, der udøver et gigantisk lobbypres på EU. Afstemning den 24. oktober 2007
Henvendelse af 23. oktober 2007 til de danske medlemmer af Europaparlamantet . Tillige henvisning til notat fra T&E.

Udvid ikke Køge Bugt motorvejen til 50 meters bredde med 8 vejbaner. 46 pendlerbusser eller 4 S-tog i timen i hver retning kan erstatte en motorvejsudvidelse
Brev til Folketingets Trafikudvalg af 25. september 2007

"Grønt ansvar" fra Miljøministeriet giver ikke seriøst svar på, hvordan transportsektorens CO2-udslip skal reduceres med 40 % inden 2030. Høringssvar af 14. sep 2007

Der skal opstilles strenge bindende krav til bilindustrien om bilers CO2-udslip. Uforpligtende aftaler er bilindustrien ligeglad med viser ny analyse fra Transport & Environment.
Udtalelse af 5. sep 2007 fra DN; DØR og NOAH-trafik.

Københavns Kommunes krav om pendlerparkeringspladser ved byggeri kun 500 meter fra Hovedbanegården er i modstrid med kommunens målsætninger om globalt miljølederskab. Indsigelse overfor lokalplan for Hambrosgade. 3. september 2007

Debatprogram med Poul Friis på P1 den 18. juni om NOAH-trafiks 10 forslag til en social ansvarlig, miljø- og klimavenlig trafikpolitik. Deltagere: Ivan Lund Pedersen og lyttere

Ændrede bilafgifter betyder flere biler, nye gulpladefiduser, større CO2-udslip, dårligere bymiljø, mere støj, større udslip af partikler
Høringssvar 1. maj 2007

10 forslag til hvordan Danmark kan vise vejen til en ansvarlig klimapolitik på persontransportområdet Brev til Trafik- og energiminister Flemming Hansen; Miljøminister Connie Hedegaard og Folketingets Trafikudvalg. 28. marts 2007

NOAH-Trafik afviser en broforbindelse over Samsø ”Vi har for meget trafik – og vi har broer nok! Pressemeddelese 19. marts 2007

EU-kommisionens forslag vedrørende CO2-udslip fra biler er alt for svagt. Det viser billobbyens meget stor magt. Se også NOAHs forslag. Høringssvar til Miljøstyrelsen. 8. marts 2007

Ikke mere trafik end på Nørrebrogade. Brug derfor ikke 4 milliarder kr. på en ødelæggende motorvej gennem Silkeborg. Udbyg den kollektive trafik i stedet . Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets trafikduvalg (pdf-fil). 20. februar 2007

Udvid ikke Helsingørmotorvejen, der vil betyde yderligere bilpres i Storkøbenhavn, der i forvejen er fyldt med biler. En Strategisk Miljøvurdering skal afdække miljøvenlige trafikløsninger. Indsigelse af 31. januar 2007 til Vejdirektoratet og Miljøministeriet Se kommentar (pdf-fil)

Nej til en dyr natur- og miljøødelæggende og trafikgenererende motorvej til Frederikssund. Også store mangler i Vejdirektoratets VVM-undersøgelse. 27. november 2006

Københavns Kommunes nej til P-anlæg ved Kvæsthusbroen bør danne skole andre steder 7. november 2006

Nyt debathæfte. Læs beskrivelse: "Trafik på gale veje - Transport i en globaliseret verden". 2.juli 2006

Femern og miljøet. Kommentar af 23. februar 2006 til Transport- og Energiministeriet. Se kommentar (pdf-fil)

Trafikvalg i København den 15. november. Får vi reduceret bilkørsel, bedre forhold for cyklister og fodgængere, mere kollektiv trafik og renere luft efter kommunalvalget? Politikerhøring 29. september. Se folder med 20 stadig aktuelle spørgsmål om trafik i København (pdf-fil)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2005 vedtaget en "Trafik- og Miljøplan 2004" for København. Planen adskiller sig ikke meget fra forslaget fra 2003. Derfor er kritikken i dette debathæfte udgivet af Rådet for Bæredygtig Trafik, Det Økologiske Råd og NOAH stadig lige aktuel (pdf-fil)

Indsigelse mod Bilka-stormarked i Horsens. Generelt om stormarkeders effekt på lokalsamfund og transport 30. maj 2005

Pressemeddelelse: Nej til lavere biltakster på Storebælt. 27. maj 2005

Pressemeddelelse: Anders Fogh Rasmussen bagatelliserer frygten for globale klimaændringer - det "fejrer" hans trafikminister ved at love nye/bredere motorveje 29. januar 2005

Pressemeddelelse: Sænk ikke biltaksterne på Storebælt. Biltrafikken og energiforbruget vil stige kraftigt i strid med vor klimamålsætning 20. december 2004

Pressemeddelelse: Fjern ikke passagerafgiften på flyvning. Det vil være et miljømæssigt tilbageskridt . Udmelding herom fra Jens Rohde kommer tilmed mens miljøministeren er til klimakonference i Buenos Aires 16. december 2004

Pressemeddelelse: Millioner af timer at spare årligt for de kollektive trafikanter ved bedre kollektiv transport 23. november 2004

Københavns kommune har i sit forslag til Agenda 21-plan fuldkommen overhørt borgernes ønsker om reduktion af biltrafikken. Planen lægger op til mere biltrafik, store nye vejanlæg og en dyr metroring. Høringssvar.10. september 2004

Regeringen handler amoralsk ved at forhøje hastighedsgrænse, når WHO med Verdenssundhedsdagen den 7. april påpeger fartens afgørende betydning for ulykkestallene. 6. april 2004

Voldsom reduktion af bustrafikken i København og på Frederiksberg siden 1987. NOAH genudgiver køreplaner fra 1987. Se dem her. Genopret en ordentlig busbetjening. 5. april 2004

Nej tak til motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Indsigelse 30.marts 2004

HUR har misrygtet HT-områdets bustrafik og må derfor ikke få afgørende indflydelse på et evt. stor trafikselskab i regionen 12. Februar 2004

Uhellig alliance mellem fødevaregiganterne og motorvejsmafien udsulter Nordjylland og medfører stor stigning i trafikken
23. januar 2004

HUR vil undergrave princippet om stationsnærhed - det vil indebære større trafikbelastning Høringssvar til HUR, 20. november 2003

Parkeringsanlæg i direkte modstrid med kommuneplan. Uddybende høringssvar til HUR og Københavns Kommune.15. november 2003

Vejstøj er et meget alvorligt sundhedsproblem. Høringssvar til Miljøstyrelsen i anledning af implementering af EU-direktiv om ekstern støj. 13. november 2003

Trafikaftale med en del plusser og mange minusser Kommentar til trafikaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. 6. november 2003

Stop for 2 nye P-anlæg i City. De vil forøge trafikken med mindst 6000 kørsler om dagen. Indsigelse overfor P-anlæg i Borgergade og ved Kvæsthusgraven
8. oktober 2003

Kommentar til "Forslag til en Trafik- og Miljøplan 2003" for Københavns kommune
- Debathæfte udgivet af Rådet for Bæredygtig Trafik, Det Økologiske Råd og NOAH
September 2003

’Velkommen uden bil’-aktion fredag den 19. september
Gadeaktion i Århus og København
- Læs pressemeddelelsen. Se billeder fra aktionen
19. september 2003

Fordobling af anlægsudgifter til nye motorveje fra 2001 til 2004, mens den kollektive trafik nedskæres og fordyres - Moratorium for nye vejanlæg ønskes
- Udtalelse
12. september
2003

Miljø og kollektiv trafik under pres af HUR's massive busnedskæringer og takstforhøjelser
- åbent brev til HUR og Folketingets partier
22. maj 2003

Vedrørende regeringsforslag om højere befordringsfradrag i 50 kommuner
03. maj 2003

Vedrørende høring om trafikforholdene i Stengade
02. maj 2003

Til Folketinget vedrørende lovforslag om udvidelse af Motorring 3
30. april 2003

Ringe kapacitetsudnyttelse
04. april 2003

Vedrørende oplæg om Regionplan 2005
31. marts 2003

Bedre skinner tak - vi har motorveje nok
26. marts 2003

Vedrørende: Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer
20.februar 2003

Københavns Borgerrepræsentation bør fastholde sin beslutning om at biltrafikken i København ikke må overstige niveauet 1 1996.
14. november 2002

Ikke taxi i busbanerne tak!
9.august 2002

Uambitiøs dansk indsats på trafikområdet under EU-formandsskabet.
30. juni 2002

HUR's budgetforslag for 2003 har social slagside: markant dyrere 65-kort.
23. juni 2002

Miljøminister Hans Chr. Schmidt vil ikke lade Miljøloven omfatte støj- og luftforurening fra vejanlæg.
21. juni 2002

Flere penge til kollektiv trafik.
12. juni 2002

Nyt fra illusionernes verden: Tre trafikministre giver Fehmarn Bælt-forbindelsen.
6. juni 2002

Der skal være plads til bussen ved stoppestedet.
6. juni 2002

Tyske lastvognsafgifter kan blive til gavn for miljøet.
2. juni 2002

Trafikplan 2003 - Debatoplæg
Juni 2002

Kommunerne overtræder færdselsloven og skader bustrafikken.
14. maj 2002

HUR's trafikhøring er udemokratiske og dårligt gennemført.
7. maj 2002

Meningsløst og miljøødelæggende at bygge motorvej fra Esbjerg til grænsen. Pressemeddelse 5. april 2002

Vejtrafikken skal under miljøloven. Borgerne er i dag retsløse overfor støj- og luftforurening fra veje. Brev til Miljøminister Hans Chr. Schmidt. 3. april 2002

Drop anlæg af 33.000 parkeringspladser i København og brug de 11 milliarder til 70-90 kilometer sporveje.
26. marts 2002

Nu er www.trafikbogen åbnet.
12. marts 2002

Halveret bilpris siden 1980. Bilafgifter nedsat med 45.000 kr. pr. bil siden 1989.
Brev til Folketingets partier 11. marts 2002

Tid for tog- og buspassagerer, cyklister og fodgængere vurderes som værdiløs i trafikplanlægningen. Bilisttid prissættes helt op til 351 kr. i timen.
Brev til Folketingets partier 4. marts 2002

Politiets modstand mod bilfri dage i København er ikke sagligt begrundet.
1. marts 2002

Nej til nedskæringer af bustrafikken i HT-området.
Pressemeddelelse 20. februar 2002

Busbaner og "grønne busbølger". Nej til færre busser - der skal flere til.
Brev til HUR 19. februar 2002

Spar 4 milliarder og undgå samtidig miljøødelæggelser. Brev til de politiske partier 25. januar 2002

Naboer til motorring 3. Åbent brev til beboerne om kraftig forøgelse af støj- og luftforurening, hvis vejen udvides. 22. januar 2002

Trafikministeriet ligeglade med togpassagerernes tid. Er kun øm over bilpendleres tidsforbrug.19. januar 2002

Regeringsstop for Transportrådet. Trafikministeriet og regeringen bryder sig ikke om uafhængig trafikforskning
16. januar 2002

Udvid ikke Magasins P-hus. Mere trafikkaos og dårligere økonomi for metroen vil følge med.
7. januar 2002

Fodgængere, cyklister og buspassagerer svigtes. København og Frederiksberg satser mest på at vinterrydde for biltrafikken.
4. januar 2002

Indsigelse overfor alt for mange P-pladser ved stationært nybyggeri på Frederiksberg.
30. december 2001

Regeringen vælger det britiske selskab Arriva, der er berygtet for at give dårlig togservice i England -
29. december 2001

Krav til indholdet i VVM-undersøgelse af en evt. udvidelse af Motorring 3 -
29. december 2001

HUR retter sig fuldkommen efter Vejdirektoratet og opgiver krav om VVM-undersøgelse -
26. december 2001

"Predict and prevent" på vejområdet. Fuldt stop for flere store veje -
21. december 2001

Tværbane fra DTU til Ishøj i stedet for udvidelse af Motorringvejen. -
12. december 2001

Kommentar til regeringens ønske om en Fehmarn-forbindelse -
6. december 2001

EU underlægger sig bilindustriens ønsker. - Kommentar
29. november 2001

Nej til VK-regeringens planer om højere fartgrænser - Åbent brev til Anders Fogh Rasmussen
24. november 2001

Om sikkerhed og bæredygtighed i trafikken - mød John Whitelegg d. 22 november.
13. november 2001

Nej til yderligere 33.000 parkeringspladser i København
9. november 2001

Stemningsbilleder fra "bilfri by" i weekenden 22.-23. september 2001
23. oktober 2001

Alt for ringe kollektiv trafikservice i HT-området sammenlignet med vejservicen Åbent brev til Hovedstadens Udviklingsråd.
12. oktober 2001

En kedelig rekord i miljøbelastning på motorvejene mod København bør få konsekvenser.
Bragt i Information den 6. oktober 2001

Alt for mange parkeringspladser ved Danmarks Radios planlagte byggeri i Ørestaden. Indsigelse vedrørende lokalplan for Ørestad Nord
24. september 2001

Busbaner, grøn bølge for busser og cyklister og indførelse af miljøafgift. Åbent brev til HUR og BR
21. september 2001

En ny opera skal placeres stationsnært - uden mange parkeringspladser. Indsigelse vedrørende lokalplan for Dokøen
12. september 2001

Genopret støtten til HT og stop planerne om højere takster og ringere service
4. september 2001

Alt for mange parkeringspladser i lokalplanforslag for ny anvendelse af Kommunehospitalet.
11. oktober 2001

Benzinøkonomiske biler skal ikke være billigere end almindelige biler
14. juli 2001

HUR planlægger nyt asfaltorgie i naturskønt område i Nordsjælland. Borgerne samler sig mod endnu et miljøfjendsk og tankeløst vejprojekt
1. juli 2001


København som bæredygtig storby - NOAH-Trafik's høringssvar til Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune. Samt bilag.
23. maj 2001

Regeringens strategi for bæredygtig udvikling - NOAH-TRAFIK efterlyser bæredygtig strategi for trafik
28. marts 2001

S-tog til Roskilde - en discountløsning med ringe effekt
7. marts 2001

Alle pendlere i 320 busser - NOAH-TRAFIK skriver til partierne bag trafikforliget
26. februar 2001

Klage til Folketingets Ombudsmand - NOAH-TRAFIK indklager Vejdirektoratets notat og Trafikministeriets anvendelse heraf ved trafikforlig
11. februar 2001

Ensidigt oplæg til trafikforlig - Læs NOAH-TRAFIKs analyse af Vejdirektoratets notat
6. februar 2001

CODAN-udvidelse uden nye parkeringspladser - Åbent brev til Frederiksberg Kommunalbestyrelse
27. januar 2001

[Flere pressemeddelelser]