I NOAH arbejder vi for miljøretfærdighed

Vi arbejder for, at alle nulevende og fremtidige generationer skal have lige adgang til jordens ressourcer - uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi for miljøretfærdighed, og vi arbejder hver dag på at komme dette nærmere gennem vores miljøpolitiske programmer, som du kan læse meget mere om nedenunder.

Indenfor de respektive miljøpolitiske programmer foregår arbejdet i selvstyrende emnegrupper, som hver især beskæftiger sig med et bestemt interesseområde. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere eller selv være med. 

Programmer

Kemikalier + Sundhed Kemiske stoffer i miljøet påvirker hjernen hos både børn og voksne. I NOAH mener vi, at den personlige sikkerhed altid må gå forud for økonomiske interesser. Derfor arbejder vi for at begrænse mængden af farlige kemikalier i vores fødevarer og omgivelser. teknik tir, 06/14/2016 - 14:41 Kemikalier