stop corporate power in agriculture

Stop industriens magt i landbruget: Demo imod FN's Food Systems Summit

Slutter
Axelborg - Landbrug & Fødevarer
Vesterbrogade 4, København

Torsdag den 23. september afholder FN et nyt Food Systems Summit (FSS) i New York. Det kommende FSS er et tilbageskridt i kampen for retfærdige og bæredygtige fødevaresystemer og skal boykottes.

English below

Gennem eksklusive og udemokratiske måder at træffe beslutninger på styrker topmødet store virksomheders kontrol over globale fødevaresystemer gennem narrativer om bekæmpelse af fattigdom og en grønnere planet. For at protestere imod denne begivenhed, greenwashing, og den nye danske landbrugspolitik, samles vi på FSS-dagen foran Landbrug og Fødevarer!

Små landmænd og deres input nu vigtigere end nogensinde. Selvom 75% af verdens fødevareproduktionsrelaterede naturressourcer kontrolleres af gigantiske virksomheder, formår de næsten ikke at fodre en tredjedel af den globale befolkning. I stedet skaber de omkring 400 milliarder dollars tab af mad årligt og store mængder drivhusgasser. På den anden side produceres omkring 70% af verdens mad af små jordbrugere hvis landbrugsmetoder har vist sig at være særligt modstandsdygtige under COVID-19-pandemien. Hvad disse landmænd har brug for, er støtte til at videreudvikle agroøkologiske modeller og lokaliserede handels- og vækstordninger i stedet for teknokratiske processer til udvikling af kapitalintensive innovationer og videnskabelige løsninger.

FSS udgør en begivenhed med storskala greenwashing og eksludering af smålandbrug - det skal boykottes. I stedet har vi brug for alternative og demokratiske rum til en diskussion af landbrugsforandringer, der overholder en bæredygtig og retfærdig fremtid.

HVOR, HVORNÅR OG HVAD?
Vi mødes foran Landbrug og Fødevarer klokken 16.00 den 23. september 2021. Alle, der støtter den retfærdige og bæredygtige landbrugstransformation eller ønsker at støtte kampen mod storvirksomheders magt, er velkomne!

________________________________________________________________________

On Thursday September 23rd, the UN will host a new Food Systems Summit (FSS) in New York. The upcoming FSS is a step backwards in the fight for just and sustainable food systems and must be boycotted. Through its exclusive design and ways of decision-making within the summit, the event strengthens corporate control over global food systems and does so under the label of UN pro-poor and pro-planet narratives. To protest against this event of greenwashing and co-optation, as well as the new Danish agricultural policy, we will gather on the day of the FSS in front of Landbrug og Fødevarer!

In fact, small-scale farmers and their input are now more important than ever. While 75% of the world’s food production-related natural resources are controlled by giant corporations, they hardly manage to feed a third of the global population. Instead, they create about $400bn worth of food loss annually and large amounts of greenhouse gases. On the other hand, around 70% of the world’s food is produced by small scale farmers whose farming methods prove particularly resilient during the COVID-19 pandemic. What these farmers need is support in further developing agro ecological models and localised trading and growing schemes, instead of technocratic processes of developing capital-intensive innovations and scientific solutions.

The FSS constitutes an event of large-scale greenwashing and co-optation that needs to be boycotted. Instead, we need alternative and inclusive spaces for discussing agricultural transformations that comply with sustainable and just futures.

WHERE, WHEN AND WHAT?
We will meet in front of Landbrug og Fødevarer at 4pm on September 23, 2021. Everyone supporting the just and sustainable agricultural transformation or wants to support the fight against corporate power is welcome!

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!