svin

Landsmøde: Mod industrisvin - for et grønt landbrug

Slutter
Makvärket
Teglværksvej 30, 4420 Regstrup
Tilmelding

28. oktober afholder NOAH og Miljøforeningen Tuse Næs landsmøde for grupper og enkeltpersoner, der arbejder eller ønsker at arbejde mod den industrielle svineproduktion og for et bæredygtigt og retfærdigt landbrug. Landsmødet vil give mulighed for at mødes og udveksle idéer og gode råd, etablere et netværk og finde ud af, hvordan vi kan støtte hinanden i kampen.

Landsmødet er for alle, der allerede arbejder alene eller i en gruppe for færre svin i Danmark og de relaterede aktiviteter som biogasanlæg.

Mødet er også for personer, der er interesserede i at blive aktive. Så hvis du endnu ikke har en gruppe, men gerne vil blive inspireret til hvordan du kan blive aktiv, er du meget velkommen. Mødet vil indeholde oplæg, workshops og diskussion af, hvordan vi kan samarbejde. Deltagelse og forplejning er gratis. Transport kan ikke dækkes.

Der er mange grunde til at arbejde mod den store svineproduktion i Danmark og for et andet landbrug. Ligegyldigt hvilke årsager, der betyder mest for dig, er du velkommen:

For klimaet. Fordi industriel landbrugsproduktion og den animalske produktion udleder store mængder drivhusgasser og bidrager til klimaforandringerne.

For miljøet. Fordi vi vil have mindre vandforurening og mindre luftforurening. Vi vil have luft uden gylle og ammoniak og søer og fjorde uden iltsvind.

For landmændene. Fordi det for langt de fleste ikke kan betale sig at producere tusindvis af svin. Gæld og økonomiske problemer bliver i stedet hverdag. Svineproduktionen bidrager heller ikke stort til den danske økonomi, og slet ikke hvis man trækker støtten fra.

For landdistrikterne. Fordi det skal være værd at leve på landet. Der skal være liv og natur modsat det landbrug, der dræner landdistrikterne i dag.

For dyrevelfærden. Fordi svinene i dag lever under horrible forhold.

For sundheden. Fordi vi ikke kan tillade at MRSA breder sig, og fordi vi vil have sunde fødevarer, der ikke er proppet med antibiotika.

For naturen. Fordi vi vil have plads til naturen og biodiversiteten og ikke bruge jorden på at dyrke foder.

For det Globale Syd. Fordi Danmark i dag importerer store mængder foder fra især Sydamerika. Det fører til rydning af regnskov og efterlader lokalbefolkninger under forfærdelige produktionsforhold og uden jord til at producere mad til dem selv.

PROGRAM
10.00-10.30 ANKOMST
10.30-11.00 VELKOMST: Hvem er vi og hvor dette møde
11.00-11.25 OPLÆG om dansk svineproduktion: Muligheder for indflydelse v. Kristian Sloth, Greenpeace
11.25-11.40 OPLÆG: Landmændenes perspektiv v. Henrik Schou, Frie Bønder Levende Land
11.40-12.00 OPLÆG: At leve med svineproduktionen v. Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet
12.00-12.15 PAUSE
12.15-12.35 INSPIRATION OG ERFARINGER v. Foreningen for Gylleramte og Skifergas Nej Tak
12.35-13.00 NETVÆRK: Hvordan kan vi samarbejde og hvad har vi brug for
13.00-14.00 FROKOST
14.00-15.30 PARALLELLE WORKSHOP
  Hvilke muligheder har en lokal forening, høringssvar og klagemuligheder v. Tuse Næs
  Op og ned om biogas v. Bente Hessellund NOAH
  Formidling og pressearbejde v. Jonathan Findalen, Greenpeace
  Demonstration og aktioner v. Tannie Nyboe, Klimakollektivet
  Fremtidig organisering v. NOAH og Tuse Næs
  Open space
15.30-16.00 AFSLUTNING: Feedback, aftaler og fremtidige møder

Dagen er en del af de europæiske aktionsdage Good Food Good Farming

For arrangement om et grønnere landbrug i Aarhus se her.

This project has been funded with support from the European Commission. This event reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

eu

Tilmelding

  • Aktuelle Start
  • Preview

Tilmeld

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!