Connie Hedegaard og Kim Ejlertsen
Miljøminister Connie Hedegaard får overrakt borgernes klimaløfter og krav af Kim Ejlertsen fra NOAH.

Klimaforhandlinger Connie Hedegaard modtager 1000 klimaløfter ved sin afrejse til Nairobi samt opfordring til at lave en stærk klimaaftale

12. november 2006 · Kl. 14:24 Pressemeddelelse

Connie Hedegaard er netop nu på vej til de internationale klimaforhandlinger, der finder sted i Nairobi, Kenya. Med sig har hun knap 1000 klimaløfter fra børn, unge og voksne som hun fik overrakt af NOAH (1) umiddelbart før afrejsen. Løfterne blev afgivet i 10 danske byer i september og oktober i forbindelse med NOAH´s deltagelse i Energiens Roadshow (2).

Foruden at afgive et personligt løfte, der kan hjælpe til med at beskytte klimaet, skulle deltagerne også stille krav til regeringen, mht. hvad den til gengæld burde gøre på energi- og klimaområdet. Deltagerne skrev deres løfter og krav på en stor taleboble og blev dernæst fotograferet sammen med boblen. Et udvalg af de afgivne løfter og krav er samlet i publikationen: ”Det gør vi Hvad gør I?”. 

Kim Ejlertsen fra NOAH's Energigruppe udtaler: ”Det har været utrolig positivt at opleve den store vilje og interesse, der findes hos unge såvel som voksne i forhold til at gøre noget ved klimaproblemet. Når først de unge har indset problemet og sammenhængene, ønsker de handling her og nu. De ønsker, at beslutningstagere og politikere skal gøre det let for dem at handle miljørigtigt. De forventer samtidig, at politikerne vil gøre en reel indsats og ikke lade sig styre af kortsigtede økonomiske interesser, når der skal træffes beslutninger om fremtidens udledninger af drivhusgasser i Danmark, i EU og globalt. De ønsker, at Connie Hedegaard vil arbejde for en stærk klimaaftale i Nairobi” 

Kim Ejlertsen fortsætter: ”Vi opfordrede Connie Hedegaard til at arbejde for en Kyoto II med ambitiøse bindende reduktionsmålsætninger, der sikrer 2 graders målsætningen og et stabiliseringsniveau nærmere 400 ppmv end 450 ppmv, øget vægt på en national indsats frem for øget brug af de problematiske fleksible mekanismer, dvs. væk fra en udvikling, der fører til et globalt (ukontrollerbart) marked for CO2 åbent for omsætning af projektkvoter. Atomkraft er ikke svaret på CO2-udfordringen og Carbon Capture and Storage (CCS) er et teknisk fix, der ikke bør anvendes og ikke blive en del af CDM. I-landene bør med udgangspunkt i år 1990 reducere udledningerne med 35 % inden år 2020 og 80-90 % inden 2050. Der er også brug for en stærk aftale, der sikrer sårbare lande og samfund støtte til at kunne imødegå klimaændringerne. At handling nu frem for senere tilmed er langt den billigste løsning er netop dokumenteret i Stern-rapporten.” 

Noter:

(1) Miljøbevægelsen NOAH er medlem af Friends of the Earth (FoE), der er verdens største sammenslutning af miljøorganisationer med 73 medlemslande. Kun én organisation fra hvert land kan være medlem.

(2) Energiens Roadshow: NOAH deltog med aktiviteten ”Borgernes Klimaaftaler” på Energiens Roadshow 2006 der var et  samarbejde mellem Skolernes EnergiForum, 7 af Energitjenestens lokale afdelinger samt filmmanden Jens Simon. På Energiens Roadshow deltog foruden NOAH lokale Agenda 21 vejledere fra Kommunerne, regionale energiforsyningsselskaber, Copenhagen City Solar, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Baltic Sea Solutions m.fl. Aktiviteten ”Borgernes Klimaaftaler” er en del af NOAH´s Klimakampagne 2006, der støttes af EuropaNævnet og via Friends of the Earth Europe af EU Kommissionen og OAK Foundation.

NOAH´s Energigruppe
Kontakt: Kim Ejlertsen, via NOAH´s Sekretariat

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!