Uddannelse ruster os til at forandre verden

Det Europa, vi ønsker Uddannelse ruster os til at forandre verden

Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer. For hvis vi gør det, får vi ikke stoppet klimaforandringerne og tabet i biodiversitet. En af de bedste måder at forandre og omstille samfundet på, er ved at ændre den uddannelse, som unge får. Uddannelse er helt central for, hvordan vi løser de udfordringer, vi står overfor.

21. maj 2019 · Kl. 12:25 Nyhed

Heldigvis er der gode muligheder for at ændre uddannelsessystemet, fordi det er så politisk styret, som det er. Politikkerne bestemmer de overordnede rammer for, hvad vi skal lære. De mindste elever bør modtage langt mere undervisning i bier, blomster, biller og bestøvning. På den måde vil de senere i livet være mere tilbøjelige til at føle en tilknytning til og interesse for den natur, som alting afhænger af. Erhvervsuddannelserne skal have bæredygtige metoder og løsninger, som kommer alle til gode, som bærende element i deres pensum.

Landbrugsuddannelsen skal ligeldes ændres radikalt. I dag afspejler den langt fra behovet for et mere klimavenligt landbrug. Uddannelsen fokuserer stadig på den traditionel, klimabelastende praksis, som ikke levner plads til andet end endeløse, etårige kulturplanter. Selv den økologiske uddannelse går mere op i husdyr og foderproduktion, end i at se landbrug som noget, der skal være med til at løse de lokale, nationale, regionale og globale udfordringer med bæredygtighed, klima og biodiversitet.

Lærlinge rustes ikke til, at vi inden længe vil opleve store forandringer i måden at arbejde og producere på. Der er behov for en omlægning af erhvervsskolernes pensum, så der i langt højere grad bliver undervist i alternative og bæredygtige metoder. Faglærerne på byggeuddannelserne underviser f.eks. sjældent i organiske isoleringsmaterialer som papir og hamp, selvom de traditionelle isoleringsmaterialer som glasuld og stenuld giver et dårligt arbejdsmiljø, er problematiske for indeklimaet, er ressourcekrævende at producere og er vanskelige i affaldsfasen. Det er svært for de unge, der gerne vil lære at bygge bæredygtigt, at finde egnede praktikpladser, fordi de fleste læreplaser er i de traditionelle byggefirmaer.

Fokus på bæredygtighed i uddannelserne er et område, hvor EU skal på banen. Viden om biodiversitet og bæredygtighed er fundamentet for, at befolkningen støtter op om EU's målsætning om at vende nedgang til fremgang for biodiversitet i Europa. Nye måder at gøre tingene på er bærende i at få bugt med klimakrisen og stoppe den globale temperaturstigning ved 1,5 grader. Vi kender dog allerede metoderne og teknikkerne. De er velkendte og veldokumenterede, men de skal gives videre til vores børn og unge, så de kan lære at bruge og udvikle dem.

EP19

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!