bugt

Vandmiljø

Vand er forudsætningen for alt liv på Jorden. Derfor er rent vand af afgørende betydning for såvel mennesker som dyr og planter. Danmark har en kystlinje på ca. 7.000 km., hvorfor vores kystnære og indre farvande fylder meget i alle danskeres liv. Vi har en stor grundvandsressource, som kan give os (næsten) rent og frisk drikkevand på alle årstider.

PRESSEMATERIALE MV.

Desværre har vi i lang tid ikke behandlet hverken vores grundvand eller vores havmiljø ordentligt. Både vores drikkevand og vores vandløb, søer, fjorde og havmiljø lider under forurening med for eksempel pesticider fra landbruget, og vores havmiljø er ødelagt af store mængder næringsstoffer. Ifølge Miljøstyrelsen er kun fem ud af 986 søer og kun fem ud af 109 kyststrækninger i god økologisk stand. Danmark har ikke levet op til sine forpligtelser i EU's vandmiljøplaner.

NOAH Vandmiljø har siden 2021 beskæftiget sig med det miljø, der befinder sig under vandoverfladen og i vores grundvand. Det, som du ikke kan se.

I øjeblikket arbejder vi især med:

Lynetteholmen og dumpning af slam i Køge Bugt

Der dumpes millioner tons giftigt slam i Køge Bugt fra Lynetteholm-projektet i København. Det bliver nuværende og fremtidige generationer, der med deres helbred som indsats kommer til at betale en høj pris for denne vanvittige ødelæggelse af vores fælles natur. NOAH har dokumenteret dumpning, som du kan læse om her og her. NOAH kræver et stop for Lynetteholm-projektet og som minimum en tidssvarende miljøvurdering.

Svineproduktionens betydning for vandmiljøet i Isefjorden

NOAHs dykker har henover sommeren 2021 fotodokumenteret miljøtilstanden i Isefjordens havbund. Se hvad vi fandt her. Forureningen skyldes sandsynligvis landbrugets overforbrug af næringsstoffer, pesticider og zink.