Nordhavnstunnel

Trafik Nej til en Nordhavnstunnel

14. september 2016 · Kl. 16:29 Høringssvar

Den 29. august 2016 udløb høringsfristen for “Nordhavnstunnel. VVM-redegørelse”. NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har indsendt dette høringssvar.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er truffet nogen afgørelse om bygning af en Nordhavnstunnel. VVM-redegørelsen skal danne grundlag for en eventuel beslutning om bygning af en sådan tunnel.

2,3 til 3,3 mia kr. for 1 til 1,4 km tunnel, som kun er til skade økonomisk og miljømæssigt

Efter gennemgang af det omfattende materiale ligger det klart, at en Nordhavnstunnel på mellem 1 og 1,4 kilometer samt erstatningshavne i byggeperioden vil koste et sted mellem 2,3 mia. og 3,3 mia kr. og have omfattende negative virkninger på et stort byområde gennem en meget lang periode. Fra beslutning om bygning til færdiggørelse vil der gå 7- 8 år. Dertil kommer, at der er masser af tomme erhvervslokaler og byggemuligheder andre steder i kommunen. Størstedelen af de ydre dele af Nordhavnen vil formentlig ligge hen i årtier og der er ingen rimelighed i at bygge en stor tunnelforbindelse når der er en god vejforbindelse i forvejen og en metrolinie under bygning.

Dertil kommer skadevirkninger efter ibrugtagen, idet en sådan vejtunnel vil stimulere folk til i største udstrækning af bruge biler frem for mere miljøvenlige transportmidler. Derved undergraves al snak om en udvikling af en ny bæredygtig by i Nordhavnen.

Dersom en Nordhavnstunnel tilmed forlænges fra Nordhavnen til Refshaleøen og videre på Amager vil der komme en eksplosion i biltrafikken, som ødelægger alle de pæne ønsker om hele København som en grøn, klimavenlig og bæredygtig by. Dertil kommer yderligere belastninger af indfaldsveje, som f.eks. Lyngbyvejen.
I forvejen bliver biltrafikken stimuleret kraftigt ved åbning af Nordhavnsvejen fra Lyngbyvejen til Strandvænget. Det bliver meget hurtigt at komme i bil fra Lyngbyvejen til Nordhavn og videre mod Indre by. Derved undergraves den kollektive trafik. Nordhavnsvejen forventes åbnet i slutningen af 2017. Vejen er på 1,95 kilometer, deraf 920 meter i tunnel.

Vi har indhentet oplysninger om den forventede pris for Nordhavnsvejen. Prisen for de 1,95 km. kommer op på 2,9 mia kr.

Til sammenligning er der på 10 år kun brugt 1 mia. kr. på investeringer på cykelområdet i hele København.

Samfundsøkonomiske analyser viser, at en Nordhavnstunnel også er samfundsøkonomisk uforsvarlig
I Kommissoriet for VVM-undersøgelsen var anført, at der udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af udvalgte løsningsforslag.

Det har Vejdirektoratet også forsøgt, men må konkludere at trafikantgevinsterne ”ikke vil være tilstrækkelige til at opveje anlægs- og driftsomkostningerne ved tunnelen”.

Det påpeges også at ”det ikke er muligt at beregne gevinsterne for den nye trafik til og fra Nordhavnsområdet, da ingen ved, hvor befolkningen eller arbejdspladserne ellers ville have været lokaliseret”.

Det er en yderst saglig og sober udmelding, som Vejdirektoratet er kommet med. Derfor er der endnu en grund til at opgive planerne om en Nordhavnstunnel.

For yderligere information kontakt:
Ivan Lund Pedersen, NOAH-Trafik: 31160082
Kjeld A. Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik: 38606619

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!