Uran International opbakning til uran-nul-tolerance-politikken

26. april 2013 · Kl. 15:15 Nyhed

Avataq (Grønlands natur- & miljøforening), Det Økologiske Råd og NOAH har i dag – på den internationale Tjernobyl-dag – sendt en opfordring til Naalakkersuisut, den grønlandske regering, og til den danske regering om at fastholde nul-tolerance-politikken over for uran.  

Henvendelsen kommer på baggrund af, at statsminister Helle Thorning-Schmidt for nylig på et møde med den grønlandske regeringsleder Aleqa Hammond har givet tilsagn om, at Danmark ikke vil stille sig i vejen for udvinding af uran i forbindelse med et projekt om at udvinde sjældne jordarter i Kuannersuit (Kvanefjeldet) i Sydgrønland.

I en pressemeddelelse skriver de tre organisationer bl. a. at uranudvinding er unødvendig, da det er muligt at udvinde de sjældne jordarter andre steder, hvor de ikke forekommer sammen med uran.

”Den planlagte uranudvinding i Kuannersuit (Kvanefjeldet) vil efterlade millioner af tons tailings, der indeholder nogle af de giftigste radioaktive materialer, der findes. Affaldet forbliver radioaktivt i flere hundrede tusinder år og de langsigtede følger kan blive en omfattende radioaktiv forurening, som på grund af sundhedsfaren kan gøre det nødvendigt at forbyde landbrug, fiskeri, fangst og husdyravl i betydelige dele af Sydgrønland, ligesom det kan blive sundhedsfarligt at bo der”, udtaler Mikkel Myrup, formand for Avataq. ”I Grønland er vi derfor glade for al den internationale støtte, vi kan få til vores modstand mod uranbrydning”.

Resolutionen understøttes af 48 NGOer fra 27 lande over hele verden, herunder nogle af de største internationale netværk af miljøorganisationer. 

Opfordringen kommer på 27-års dagen for nedsmeltningen af reaktor 4 på det ukrainske Tjernobyl atomkraftværk. Det er ikke kun de store ulykker, men hele kæden af processer fra brydning af malmen til anvendelsen i reaktorer og til opbevaring af og kontrol med radioaktivt affald i hundredtusinder af år, der er farlig.

”Atomkraften blev taget ud af dansk energipolitik i 1985 og forbuddet mod uranbrydning hænger helt sammen med det ,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH. ”Det er forkasteligt, at regeringen nu vil ændre kurs i spørgsmålet om uranbrydning og dermed atomkraft. Mineprojektet i Kuannersuit kan gøre Rigsfællesskabet til den femte største uraneksportør i verden”

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!