COP21 Europa følger FN's forfejlede anbefalinger om bioenergi

​​​​​​​EU's miljørådsmøde i dag er afgørende for Danmarks position op til COP21, men mødeoplægget hviler bl.a. på øget brug af biomasse til energi, selvom utallige undersøgelser viser, at det er skadeligt for klima, biodiversitet og lokalbefolkninger

18. september 2015 · Kl. 11:51 Pressemeddelelse

Den danske regering skal ved EU's rådsmøde for miljøministre i dag vedtage konklusioner som forberedelse på FN's klimakonference. Regeringen har på forhånd erklæret sig generelt enig i udkastet til rådskonklusionerne, der indeholder mål om at benytte mere bioenergi. Dette til trods for at EU's eget miljøagentur EEA peger på, at hurtig ekspansion af land allokeret til bioenergiafgrøder kan have betydelige negative konsekvenser. EEA varsler bl.a. afskovning, kvælstofforurening og mangel på rent vand. Det er både skadeligt for klimaet, biodiversiteten og lokalbefolkninger, der mister adgang til jord og vand. 

FN-regler overser at bioenergi udleder mere CO2 end fossile brændstoffer

Faktisk peger flere og flere forskere på, at produktion af bioenergi i stor skala øger fremfor mindsker CO2-emissionerne – i endnu højere grad end fossile brændstoffer. Årsagen til at EU og mange andre anser bioenergi som CO2-neutralt skyldes, at FN's UNFCCC-regler for indrapportering af drivhusgasser kun kræver, at man opgør emissioner fra ændret arealanvendelse og mere intensiv skovdrift nationalt. Så når Danmark f.eks. importerer træpiller som erstatning for kul, tages der derfor ikke højde for, om det har givet anledning til øgede emissioner et andet sted.

Danmarks bidrag til CO2-udledningerne er derfor meget højere end den officielle indrapportering angiver, da konsekvenser for skovrydning i udviklingslande og andre lande, som Danmark importerer træ, mad mv. fra ikke er regnet med i Danmarks CO2-aftryk.

Bioenergi klassificeres fejlagtigt som vedvarende energi. Problemets omfang er stort, da bioenergi udgør omkring to-tredjedele af den del af EU's energiforbrug, der betegnes som vedvarende energi – og dermed tildeles statslige støttekroner og undtages fra at blive pålagt CO2-afgifter. Statsstøtte bør forbeholdes ægte vedvarende energikilder som sol og vind.

Yderligere information: http://www.biofuelwatch.org.uk/2015/bioenergy-out-of-red-briefing/

Kontakt:

Natalia Lehrmann: 6165 5656

Bente Hessellund Andersen: 2929 4527

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!