Event cover
Grafik af Frederikke Becher

Hvilket landbrug ønsker vi? Panelsamtale på KU Festival

Slutter
Nørre Campus (Københavns Universitet)
Nørre Allé 20 - 2200 KBH N

Der er retmæssigt meget debat om det danske landbrug for tiden: det industrielle landbrug har med sin omfattende produktion af dyrefoder beslaglagt majoriteten af det danske landareal og efterlader dermed ringe plads til den natur, som vi ellers har besluttet, at der skal være langt mere plads til. Ligeledes forurener landbruget vores havmiljø i sådan en grad, at kun 5 ud af 109 af de danske kystområder er i god økologisk tilstand. 

Så må landbruget da være godt for økonomien, tænker du? Men faktisk har landbruget ringe betydning for den samlede danske økonomi, er gennem EU’s fælles landbrugspolitik formentlig det mest statsstøttede erhverv og er ofte blevet kritiseret for de prekære arbejdsforhold på de store fabrikslandbrug. 

Vi har med andre ord gode grunde til at forvente mere og heldigvis er der håb at hente: massevis fra den nye generation af jordbrugere vælger at dyrke jorden på en anden måde og borgerdrevne initiativer på landbrugsområdet pibler frem over hele landet. Nye regenerative landbrugsmetoder, fællesskabsbaseret jordbrug og andelsbevægelser, der vil købe jorden tilbage, er nogle af de inspirerende tendenser i tiden. 

Med det snarlige Europa-Parlamentsvalg d. 9. juni er det oplagt at tale om, hvad det er for et landbrug vi ønsker, da det især er Den fælles landbrugspolitik, der determinerer, hvad det er for en slags landbrug, som skal modtage vores allesammens penge og støtte i fremtiden. 

Så kom og mød nogle af de mennesker, som mener at et andet landbrug er muligt, så vi sammen kan blive klogere på, hvad det egentlig er for et landbrug vi ønsker?

I panelet: 
-Ludvig Goldschmidt (EP-kandidat og klimapolitisk rådgiver fra Ø) 
-Line Marie Thorsen (Postdoc fra KU) 
-Anders Behrend (Regenerativ Jordbruger ved Jordbruget Soldug og næstformand i Frie Bønder - Levende Land) 
-Modereret af Emil Brix fra Miljøbevægelsen NOAH

Find hele programmet for KU Festival her: 
https://kufestival.dk/ 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!