Billede der illustrerer naturskolen
NATURSKOLEN

Kom med på 'NOAHs naturskole i det fri' dette forår og sommer

Slutter
Natura 2000 områder på Sjælland
Tilmelding

Hvad er Natura 2000? Hvorfor anses noget natur for at være "bevaringsværdigt"? Hvor stor en rolle spiller EU i vores naturbeskyttelseslovgivning? Hvad betyder naturen for os? Hvordan er der i Suserup Skov - en af Danmarks få urskove?

Disse spørgsmål og mange andre skal vi forsøge at finde svar på, når NOAH i år afholder sin første udgave af NOAHs naturskole i det fri. Her vil vi tage jer med på ture i nogle af de mange spændende, beskyttede Natura 2000-områder, der er rundt omkring på Sjælland, og klæde jer på til at indgå i kampen for mere og rigere natur.

Omdrejningspunktet vil være naturbeskyttelse, men for at forstå, hvorfor noget natur skal beskyttes og noget andet ikke skal, bliver vi nødt til at sætte os ind i, hvad det egentlig er for noget natur, vi taler om, når vi taler om naturbeskyttelseslovgivning. Derfor vil vi på NOAHs naturskole i det fri invitere forskellige guider med på vores ture, som både kan gøre os klogere på områderne, vi skal besøge, og på vores egne opfattelser af, hvad natur er.

Hvis du synes det lyder som noget for dig, skal du reservere alle dine søndage i maj og juni - eller blot nogen af dem - og møde op på de tidspunkter og steder, hvor du ønsker at deltage.

Programmet for naturskolen finder du herunder. Du kan via linket øverst på denne side melde dig til alle de ture, du synes lyder spændende. 

Vi håber at se en masse naturentusiaster - grønne som garvede!

Program for NOAHs naturskole i det fri 2022

Onsdag den 4. maj (17-19): Introduktion til EU's naturbeskyttelseslovgivning med Lasse Baaner i NOAHs lokaler på Nørrebrogade 39 1.tv i København

EU - alle ved, at det fylder meget og er vigtigt. Samtidig ved de fleste også, at de ikke ved nok om den overstatslige europæiske sammenslutning. Dette er også tilfældet for de fleste når det kommer til beskyttelsen af vores natur, hvor EU's direktiver og programmet "Natura 2000", som du måske har stødt på i et smukt naturområde nær dig, udgør en stor del af naturbeskyttelsen her i landet. En beskyttelse vores ofte pressede og fortrængte natur har brug for, i et landskab domineret af det konventionelle husdyrbrug. En beskyttelse der giver resultater, der dog også har mangler i udformning og forvaltning.

For at gøre os alle klogere på dette vigtige emne har vi inviteret jurist, skov- og landskabsingeniør og lektor fra Københavns Universitet i miljøret, Lasse Baaner, ind hos NOAH på Nørrebro for at lære os om det system, der skal beskytte vores natur i krisernes tidsalder.

Er der for langt fra dig til Nørrebro, kan du denne aften også deltage online via dette zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/88020755848

Søndag den 8. maj (kl. 10-12:30): Kalvebod Fælled med Nikolaj Noel Christensen

Kalvebod Fælled er det største sammenhængende naturområde i København, ja faktisk i enhver Hovedstad i Europa. Derfor rummer Kalvebod Fælled også en række særlige naturværdier med udgangspunkt i Natura 2000. Her findes ynglende vadefugle som almindelig ryle og stor kobbersneppe, men også mosehornugle og rørhøg holder af Kalvebod Fælleds åbne horisonter. Vi håber, vi kan få lov at møde nogle af dem på denne tur, hvor fugleeksperten Nikolaj Noel Christensen, der er medlem af Dansk Ornitologisk Forening, vil guide os.

Søndag den 15. maj kl. 10-13 (vi mødes ved Skodsborg st): Bøllemosen med Anja Woelders og Anna Wildt

Mosen er en helt unik landskabstype som desværre er truet på europæisk plan. I mosen finder man en lang række arter, der er tilpasset denne helt særlige og skrøbelige naturtype, som kan optage og lagre store mængder af drivhusgasser. Botanikerne Anja Woelders og Anna Wildt tager os med på en guidet tur i Bøllemosen i nærheden af Jægersborg, hvor vi undervejs skal snakke om mosens plads i den danske natur. Desuden skal vi se nogle af mosens særlige plantearter på tæt hold samt høre om, hvad der gør dem så specielle. Blandt andet skal vi stifte bekendtskab med en af Danmarks få kødædende planter, soldug.

Søndag den 22. maj: Furesøen med Ida Langendorf OBS: DENNE TUR ER AFLYST

Turen vil guides af Ida Nielsen Langendorf; sociolog og friluftsvejleder. Den vil handle om økofeministiske perspektiver på de økologiske kriser, vi står i. Vi skal både høre om økofeminisme med udgangspunkt i Donna Haraways tænkning, men vi skal også bruge vores krop og sanser og opleve den lokale natur omkring Furesøen. Turen er en invitation til at prøve at tænke og se anderledes på den verden, vi deler med andre arter.

Søndag den 29. maj: Roskilde Fjord med Institut for Ecoscience (AU)

Danmark er i høj grad karakteriseret ved at hele landet, bortset fra den sydtyske grænse, er "omringet" smukke have, fjorde og bælter. Roskilde Fjord er et af de områder, der fra den historiske havn gennem skovlandskaber og sagnland strækker sig smukt gennem det nordsjællandske landskab. Kom med og mærk den friske havluft, når dygtige forskere fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet fortæller om den unikke flora og fauna fjorden indeholder.

Søndag den 5. juni kl 12-14 (vi mødes kl. 10 på København H): Udby Vig med Helene Meden Hansen

Selvom det er nemt at forsvinde i den smukke natur og helt glemme forbrugersamfundets deprimerende forurening. Det vilde næs i Udby Vig ligger nemlig tæt op af storforurenende svinefabrikker med deres naturfortrængende og monokulturelle marker. Et paradoks som Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace og aktivist i modstanden mod de store svinefabrikker, vil fortælle os om efter en smuk tur i gennem det beskyttede område.

Søndag den 12. juni kl. 12-14 (Suserupvej 14): Suserup med Lars Vesterdal og Morten Christensen

Suserup Skov har været minimalt påvirket af skovdrift de sidste 100 år, og skoven er derfor et unikt eksempel på en urørt østdansk løvskov. Der er nu planer om at etablere 75.000 ha urørt skov i de danske statsskove. Suserup Skov er derfor et af de helt centrale steder at besøge for at blive klogere på, hvad der karakteriserer en urørt skov, og hvordan og hvorfor den adskiller sig fra kulturskoven med hensyn til biodiversitet, CO2 binding og kvælstofkredsløb.

Professor ved Sektionen for Skov, Natur og Biomasse på Institut for Geovidenskab og Naturressourcer Lars Vesterdal og biolog Morten Christensen vil lede en tur rundt i skoven, hvor vi vil se eksempler på og diskutere

  • Strukturen i en urørt skov – hvad afviger fra den kendte kulturskov?
  • Dødt ved og dets betydning
  • Kulstofmængder i en urørt skov sammenlignet med traditionel løvskov
  • Biodiversitet i naturskoven: hvilke arter får en niche her?
  • Hvor urørt kan en skov være i et intensivt landbrugslandskab? Hvad med vildttryk og påvirkning fra luftforurening?

Der vil blive vist eksempler fra den forskning og overvågning, der er foregået i skoven siden ca. 2000.

Søndag den 19. juni kl 11:30-14 (Vi mødes på KBH H kl 9:45): Tisvilde Hegn med Cecilie Rubow

Antropologen Cecilie Rubow vil guide en tur i Tisvilde Hegn. Den vil handle om nogle af de jordboere vi støder på eller hører om: mosser, træer, sanddæmpere, mountainbikere, fugle, druknedøde og fuglefotografer. Turen handler om de vidt forskellige naturbegreber vi bruger i dag, og hvordan man kan lære af skovens og strandens forskellige jordboere.

Søndag den 26. juni kl. 13-15 (Vi mødes kl. 10:30 under uret på København H): 
Söderåsen med Myricas OBS: DENNE TUR ER AFLYST

Kom med op i højderne når turen går til den skånske naturperle Söderåsen, når sidste søndagstur på NOAHs naturskole krydser grænsen til vores blågule naboer for at opleve et landskab, man ikke finder i Danmark. Udover at lære om de spektakulære klippeformationer og nyde de bjergtagende udsigter, vil My Kjellberg fra naturformidlerne Myricas give os et indblik i de mange historier og sagn, som landskabet gemmer på. OBS: denne tur vil foregå på engelsk. Selv siger My om turen: 

On a 4 km long hike through the wonderful valley Skärdalen up to the majestic beechforest and viewpoints of the ridge you will be treated with nature fables and local legends inspired by the landscape and its history.

Fredag den 24. juni (19-21): Debataften om fremtidens naturbeskyttelse OBS: DETTE ARRANGEMENT RYKKES TIL EFTERÅRET

Støttet af Europa Nævnet

Tilmelding

  • Aktuelle Start
  • Preview
Hvilke(n) dag(e) vil du tilmeldes?

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!