• Hæfte
  • 8 sider

Geotermisk energi - energien under vores fødder

Dette hæfte er et af otte emnehæfter fra NOAH, som har til formål at belyse, hvilke muligheder og problemer, otte foreslåede løsninger på klimaproblemet indeholder på en kortfattet og letforståelig måde. 

1. september 2011 · Kl. 16:41 Materiale
  • Fag: Naturgeografi Samfundsfag
  • Målgruppe: 7-10. klasse Gymnasie/ungdomsuddannelser
  • ISBN: 978-87-91237-47-8
  • Emner: Klimaretfærdighed og Energi

De otte emner er atomkraft, biogas, biobrændsler og biomasse, CCS - lagring af kuldioxid i undergrunden, CO2-kreditter (handel med klimaet), geotermisk energi, geoengineering og solceller.

Hæftet er publiceret i 2011 med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!