Kommentar Klimaforhandlinger i Cancun

4. december 2010 · Kl. 11:46 Pressemeddelelse

Cancun-forhandlingerne i Københavns fodspor? 

I Cancun er der alarmerende rygter om et hemmeligt mexicansk forhandlingsoplæg, som vil bygge på Copenhagen Accord i stedet for Kyoto-protokollen.

En aftale, som bygger på de helt utilstrækkelige løfter i Copenhagen Accord, vil føre til en global temperaturstigning på op til 5 grader. Det konkluderes i en FN analyse fra 23. november.

Danske og europæiske forhandlere må afvise en afsporing af forhandlingerne og arbejde aktivt for at erstatte Kyoto-aftalen med en ny juridisk bindende aftale. En aftale, der bygger på de reduktionsmål, der er videnskabeligt fastlagt som nødvendige for at holde temperaturstigningen på maksimalt 2 grader.

”Alene rygterne om et hemmeligt oplæg til forhandlinger bag kulisserne kan ødelægge FN forhandlingerne. Det var netop baggrunden for nogle landes blokerende protester i København” siger Henning Bo Madsen, klimatalsmand i NOAH, som selv var observatør i København.

Nnimmo Bassey, formand for Friends of the Earth International og direktør for Friends of the Earth Nigeria udtaler fra Cancun:

“Erstatning af Kyoto-protokollen med et system af ikke-bindende løfter vil sætte 20 års FN forhandlinger ud på sidelinjen. Den eneste måde at undgå helt uacceptable klimaændringer på er at vedtage samlede mål for reduktion af udledningerne af drivhusgasser og så fordele dem mellem landene på en retfærdig måde. Det blev vedtaget i Kyoto-forhandlingerne. Hvis man erstatter Kyoto-aftalen med et løftebaseret system i stil med Copenhagen Accord får det katastrofale konsekvenser for klimaet og verdens befolkning”.

Kontakt:

Palle Bendsen tlf. 30 13 76 95,

Henning Bo Madsen, tlf. 51 26 03 68

 

For yderligere information se pdf nedenfor. Den indeholder også en pressemeddelelse fra Friends of the Earth International og en update fra en pressekonference i Cancun.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!