• Video
  • 14 min

Det lange spil om klimaet - slutspil i Paris

COP21 i Paris sluttede med en aftale, som udløste begejstring hos de deltagende parter. Men måske var begejstringen mest udtryk for, at det overhovedet lykkedes at få en aftale, som alle kunne skrive under på. Der er ikke meget, der tyder på, at aftalen vil redde os fra fremtidige, katastrofale klimaændringer.

11. april 2016 · Kl. 13:24 Materiale

Danmark har ikke en selvstændig rolle ved forhandlingerne, men er repræsenteret gennem EU. Og EU havde ikke så aktiv og progressiv rolle i forhandlingerne ved COP21, som tilfældet har været tidligere. Parisaftalen er nu (oktober 2016) ratificeret af så mange lande, at den træder i kraft, og den er netop fulgt op af en aftale om at udfase HFC-gasserne, der er meget stærke drivhusgasser. Så der er små fremskridt, men der skal meget hurtigt ske meget mere, hvis temperaturstigningen ikke skal overstige de to grader for at undgå fremtidige, meget katastrofale klimaændringer. Det er også det erklærede mål i Parisaftalen.

Filmen er del af en serie af klimafilm produceret med støtte fra Europa Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Læs om klimaforhandlingernes historie i publikationen Det lange spil om klimaet - historien om de internationale klimaforhandlinger, deres baggrund og EU

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!