climate justice now

klima Alle mand til pumperne!

2. november 2014 · Kl. 11:41 Pressemeddelelse

FN’s klimapanels nye hovedrapport fortæller med endnu større bogstaver end tidligere om menneskeskabte klimaforandringer, der finder sted med stigende hast.

“Der er al mulig grund til, at alle – både borgere, virksomheder og politikere på alle niveauer – vågner op af den tornerosesøvn, som har varet over tyve år,” siger Palle Bendsen, klimatalsmand for NOAH Friends of the Earth Denmark.

”Der har så længe været brug for handling på alle områder. Men generelt ubehag ved at ændre på status quo kombineret med massiv misinformation fra kul- olie- og gasindustrien og deres forskellige heppekor har forhindret det i at ske. Derfor er situationen i dag så alvorlig.”

NOAH bifalder, at rapporten peger på, at finansiering og teknologioverførsler også er væsentlige for fremtidens klimapolitik.

NOAH hilser især de rent videnskabelige dele af rapporten velkommen, mens nogle af de mere politiske dele i hovedrapporten peger på ikke-løsninger som atomkraft og CO2-lagring.

Atomkraft efterlader langvarige problemer til de kommende generationer. Andre problemer end dem som klimaforandringerne medfører – men ikke mindre alvorlige. Og det gælder CO2-lagring eller CCS, som slet ikke giver de reduktioner, som fortalerne hævder.

Fælles for begge disse teknologier gælder, at de er alt for langsomme og usikre mht. klimaeffekten, og de spiller utrolig dårligt sammen med vedvarende energi.

CO2-udledningerne skal toppe NU, og derfor er de vigtigste og hurtigste virkemidler, at den rige del af verden reducerer efterspørgslen på energi og transport og standser de klimaødelæggende praksisser inden for land- og skovbrug.

Den største og første forhindring for en god klimapolitik er etisk og politisk. Den østrigske dramatiker Peter Turrini udtrykte det på denne måde: ”Aldrig før har der eksisteret et så velinformeret, men samtidig så intetanende samfund, som i dag.”

Alle mand til pumperne!

Om CO2-lagring – se NOAHs hjemmeside om CCS

EcoEquity

Three salient mitigation pathways

The IPCC report is an understatement

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!