Baltic Pipe

Fossile brændsler Baltic Pipe er et brud på Parisaftalen

Med udgangspunkt i Europa-Kommissionens egne beregninger, skal mange gasledninger lukke inden 2050, hvis EU’s klimamål skal overholdes

9. april 2019 · Kl. 08:45 Nyhed

Energinet og et polsk energiselskab håber at få lov til at lægge en gasrørledning tværs gennem Danmark. Den skal transportere op mod 10 milliarder kubikmeter gas pr. år. hvilket er fire gange så meget som det nuværende forbrug af gas i Danmark.

I et høringssvar viser NOAH, at opførelsen af rørledningen vil være et brud på Parisaftalen. Der er ikke enighed om, hvad der skal til for at opfylde Parisaftalen. NOAH og en lang række andre miljøorganisationer mener, at Europa-Kommissionens forslag til, hvordan EU kan leve op til Parisaftalen, er utilstrækkelig. Men for at undgå strid om høringssvarets grundlag, har vi valgt at tage udgangspunkt i Europa-Kommissionens egne beregninger.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!