hinkley point c

ESPOO Brev til miljøministeren om grænseoverskridende miljøkonsekvensvurderinger

13. juni 2017 · Kl. 12:56 Nyhed

VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd, NOAH Friends of the Earth Denmark og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har skrevet et fælles brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i anledning af ESPOO-konferencen for deltagerlande i Minsk d. 13.-16. juni. 

I brevet opfordres miljø- og fødevareministeren til at virke for
- at levetidsforlængelser af atomkraftreaktorer bliver underkastet obligatoriske grænseoverskridende miljøkonsekvensvurderinger, 
- at opførelsen af det planlagte atomkraftværk Hinkley Point C i Sydengland bliver standset, indtil der foreligger en grænseoverskridende miljøkonsekvensvurdering af værket, 
- og endelig understøtte det litauiske krav om en grænseoverskridende miljøkonsekvensvurdering af det hviderussiske atomkraftværk Ostrovets.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!