EU-Mercosur

Opråb fra organisationer og forskere Danmark må afvise handelsaftalen mellem EU og sydamerikanske lande, der vil forværre skov- og klimakrisen

20 organisationer og 17 forskere går i et åbent brev ud med et opråb til de danske politikere om at afvise udkastet til handelsaftalen mellem EU og de fire Mercosur-lande (Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay), der vil forstærke klimakrisen, føre til tab af biodiversitet og eskalere skovrydningen.

10. februar 2021 · Kl. 08:28 Pressemeddelelse

Den brede koalition sender især en opfordring til regeringen om at gribe muligheden for at stoppe den store handelsaftale og genforhandle en ny fremfor at presse på for at få den vedtaget i EU.

Læs hele brevet her (og via linket nedenfor).

Handelsaftalen vil føre til øget EU-import af bl.a. oksekød, soja og ethanol. Og det er netop efterspørgslen på disse varer, der driver den voldsomme skovrydning i Sydamerika, hvor skovområderne omlægges til landbrugsjord, så oprindelige folk fordrives fra deres landområder, menneskerettigheder trædes under fode og presset på biodiversiteten samt klimaet forøges.

Alene importen af oksekød fra Brasilien vil årligt medføre 25 procent mere afskovning i landets del af Amazonas, viser en fransk ekspertundersøgelse nedsat af Frankrigs regering.

Forhandlingerne sker, mens rydningen af Amazonas presser verdens største skovområde faretruende nærmere et muligt kollaps. Under præsident Bolsonaro har Brasilien i 2019 og 2020 oplevet de mest voldsomme skovbrande i Amazonas i 12 år.

Koalitionen går i rette med regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod, der forhandler på vegne af Danmark på et 20 år gammelt mandat og fejlagtigt hævder, at aftalen forpligter  landene i forhold Parisaftalen og klimaindsatsen –  det er der ikke belæg for. Tværtimod vil klima- og biodiversitetskrisen med stor sandsynlighed forværres, hvis aftalen ratificeres, hvilket udenrigsministeren skubber på for.

Aftalen indeholder ganske vist et kapitel om bæredygtighed, hvor Parisaftalen nævnes, men der er ingen muligheder for at sanktionere og skride ind, når de sydamerikanske lande – især Brasilien – fortsætter rydningen af Amazonas. Aftalen vil derfor ikke kunne beskytte skovene, naturen og klimaet, men vil tværtimod forværre de kritiske ødelægger af økosystemerne .

Kommentarer fra de fire organisationer og initiativtagere til det åbne brev:

Gry Bossen, politisk koordinator, Verdens Skove: ”Det er dybt kritisk, at EU og Danmark vil indgå en handelsaftale med Brasilien på et tidspunkt, hvor de sætter rekorder i at fælde og brænde deres skove og signalerer, at de vil fortsætte denne kurs næste år. Det er ovenikøbet en handelsaftale, der vil skabe mere skovrydning og ikke giver mulighed for at sanktionere mod dette. EU og Danmark burde ikke indgå aftalen, før Brasilien har bevist, at de vil stoppe med at rydde deres skove og fratage oprindelige folk deres rettigheder.”

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace:

“Det kan ikke være rigtigt, at vi har en regering, der siger, at den vil gå forrest for klimaet og samtidig gør det diametralt modsatte ved aktivt at støtte en handelsaftale, der forstærker klimakrisen. Det her vil blot føre til mere import af klimaskadelige varer som oksekød og soja til dyrefoder, der er hovedårsagen til, at Sydamerikas skove står i brand. De første spadestik til aftalen blev taget for 20 år siden, og tiden er løbet fra den. Regeringen må skifte kurs og arbejde for en ny aftale, der bidrager til Danmarks og EU’s klimamål.”

Magnus Jensen Nielsen, handelspolitisk aktivist i Global Aktion:

“I den globaliserede verden, som Danmark er en del af, er handelspolitik også klimapolitik. Det er ikke muligt at løse klimakrisen, så længe man indgår handelsaftaler, som fører til øget afskovning og drivhusgasudledninger. Derfor har vi brug for aftaler, som beskytter klimaet med mere end hensigtserklæringer og uforpligtende dialog. Det lever EU-Mercosur ikke op til. Det første skridt på vejen mod en handelspolitik, som reelt prioriterer beskyttelse af natur og lokalsamfund over jagten på profit og vækst, er derfor at afvise aftalen.”

Ingvild Haukeland, aktiv i NOAHs økonomisk retfærdighedsgruppe:

“Alene i Brasilien har mere end 100 civilsamfundsorganisationer skrevet under på et fælles opråb mod EU-Mercosur-aftalen, og kræver den stoppet. Det gør de, fordi aftalen vil facilitere multinationale selskabers profit på bekostning af almindelige menneskers livsgrundlag og miljøet. Hvis de danske politikere virkelig mener, at de vil beskytte klimaet, miljøet og menneskerettighederne, skal de lytte til denne modstand.”

Kontakt

Gry Bossen, politisk koordinator, Verdens Skove. Mobil: 3026 1868

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace. Mobil: 5219 1291

Magnus Jensen Nielsen, Global Aktion. Mobil: 2383 9790

Ingvild Haukeland, NOAH. Mobil: +47 90915293

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938

...

Kommentarer fra forskere, der er afsendere på det på åbne brev. Pressen er velkomne til at tage kontakt for interview og mere baggrund.

Helle Munk Ravnborg, seniorforsker i bæredygtig udvikling og regeringsførelse, DIIS, (mobil: 2547 1657):

”Udenrigsministeren tog i efteråret initiativ til, at Danmark skal have en værdibaseret udenrigspolitisk strategi, men det er meget vanskeligt at se, hvordan det flugter med den foreslåede handelsaftale. Som den ligger nu, vil aftalen ikke forpligte landene til at leve op til internationale forpligtelser som biodiversitetskonventionen og andre miljøkonventioner og respekt for menneskerettigheder. I stedet for ukritisk at støtte aftalen bør regeringen derfor arbejde for en ny og bedre, som lever op til intentionerne for en værdibaseret udenrigspolitisk strategi og de konventioner og øvrige internationale aftaler, Danmark har tiltrådt.”

Aske Skovmand Bosselmann, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, (mobil: 6130 5289):

“Undersøgelser viser klart, at hvis den nuværende handelsaftale vedtages, vil det føre til mere skovrydning i Sydamerika. Aftalen mangler konkrete krav til beskyttelse af miljø og natur, og mangler sanktioner i tilfælde af, eksempelvis, fortsat afskovning. Man lader det være op til industrien selv at komme med løsninger, i stedet for at stille tydelige og konkrete krav på højeste politiske niveau gennem aftalen. Det er ikke godt nok, når det drejer sig om handelsaftaler, der blandt andet omhandler varer, som vi ved fører til afskovning.”

Åbent brev om MERCOSUR (251.38 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!