revoked
revoked

GMO EU-patentet for GMO-laboratoriekød fra Impossible Food tilbagekaldes.

Artikel oversat fra GMWatch

7. marts 2023 · Kl. 17:24 Nyhed

Publiceret 3. februar 2023, GMWatch, af Claire Robinson

***

Det Europæiske Patentkontor (EPO) har tilbagekaldt et EU-patent, som Impossible Foods, der fremstiller Impossible Burger, ellers har modtaget. I USA fremstilles Impossible Burger - kunstige kødprodukter - med GMO-afledt-gær og soja-leghæmoglobin, en kontroversiel ingrediens, der får det falske kød til at se ud, som om det bløder, ligesom ukogt ægte kød, og som GMWatch har hævdet måske ikke er sikkert at spise.

Efter EPO's afgørelse har en anden virksomhed, Motif FoodWorks, der fremstiller kunstigt kød, indgivet en række nye indsigelser til US Patent and Trademark Office, der udfordrer amerikanske patenter, som Impossible Foods har, vedrørende brugen af hæmproteiner (som dem, der findes i soja-leghæmoglobin) i kødalternativer, da virksomheden ifølge Food Navigator USA forsvarer sig mod Impossible Foods beskyldninger om patentbrud.

Industrien for falsk kød er et flop
Nyheden om Impossible Foods patentkrig kommer i kølvandet på en artikel fra Bloomberg, der beskriver den hurtige nedgang i industrien for kunstigt kød, og som den betegner som "et flop". Artiklen har titlen "Fake meat was supposed to save the world. Det blev bare endnu et modefænomen".

Impossible Foods-aktierne handles ifølge artiklen i øjeblikket til omkring 12 dollar - ca. halvdelen af prisen under den seneste fundraisingrunde. Og for nylig har Bloomberg rapporteret, at Impossible forbereder sig på at afskedige ca. 20 % af sine medarbejdere efter endnu en nedskæringsrunde i oktober, hvor ca. 6 % af medarbejderne blev afskediget.

De seneste patentkrige vil kun øge branchens problemer.

Umulige patenter
Motif FoodWorks udtaler, at mange af de påberåbte opfindelser i Impossible Foods patenter er indlysende og allerede beskrevet i den ældre teknologi, hvilket betyder, at de ikke kan patenteres. Motif tilføjede, at EPO's beslutning om at tilbagekalde Impossible Foods patent "bekræfter vores overbevisning om, at Impossible Foods patenter er ugyldige og aldrig skulle have været udstedt i første omgang".

Impossible Foods fortalte Food Navigator USA, at virksomhedens planer om at lancere hele sit sortiment af produkter i EU ikke er ændret. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er i øjeblikket ved at vurdere dens GMO-afledt-gør og soja-leghæmoglobin-produkt - med henblik på anvendelse og salg i EU.

Det patent, som EPO har tilbagekaldt, vedrører ikke selve soja-leghæmoglobinet. Det er et bredt patent på fødevareprodukter, der indeholder jernkomplekser som f.eks. hæm-holdige proteiner kombineret med smagsforløbermolekyler.

Forvrænget logik
EPO's begrundelse er endnu ikke blevet offentliggjort online (3/2/2023), men GMWatch har længe argumenteret for, at GMO-udviklere ikke skal kunne fortælle patentmyndighederne, at deres produkt er nyt, ikke-indlysende og har høj opfindelsesværdi - som er kravene til en patenteret opfindelse - og så samtidig fortælle tilsynsmyndighederne og offentlighederne, at det samme produkt er naturligt, naturimiterende eller kan opstå naturligt i naturen eller ved naturlig forædling. GMO-udviklerne kan ikke få "begge dele"; hvis det ene af disse udsagn er sandt, må det andet være falsk. Hvis det er patenteret, kan det ikke være naturligt, og hvis det er naturligt, kan det ikke være patenteret.

Den britiske regering er i øjeblikket ved at deregulere en underklasse af GMO'er, som den hævder kan være opstået gennem "traditionelle processer". I tidligere udkast i lovteksten blev der anvendt ordlyden "naturlige processer", men i regeringens ændringsforslag blev "naturlige" ændret til "traditionelle". Det er muligt, at ændringen af ordlyden har til formål at undgå, at GMO-udviklere får problemer i fremtiden med patentmyndighederne med hensyn til, om deres produkter er ægte opfindelser.

Indsigelsen mod EU-patentet, der er indgivet af advokatfirmaet Reiser & Partner Patentwälte mbB i Tyskland, hævder, at Impossible Food's påberåbte opfindelse ikke er ny, ikke har høj opfindelsesværdi, og ikke beskriver opfindelsen tilstrækkeligt - og at den rækker ud over den oprindeligt indgivne ansøgning.

En talsmand for Impossible Foods fortalte imidlertid Food Navigator USA, at EPO's afgørelse ikke blev truffet på grundlag af manglende nyhed, og at man i forbindelse med gennemgangen sammenlignede Impossibles patent med Impossible Foods tidligere egne opfindelser. Talsmanden er ikke citeret for at forholde sig til den påståede mangel på høj opfindelsesværdi.

Impossible Foods har appelleret EPO's afgørelse.

GMWatch vil opdatere læserne om EPO's begrundelse, når den er offentliggjort, og om dens potentielle relevans for GMO'er, der hævdes at være naturlige eller naturlignende.

***

Læs mere om baggrunden for Impossible Burgers og Impossible Foods ønske om at komme ind på det europæiske marked via EPO: https://noah.dk/nyheder/impossible-foods-soeger-om-godkendelse-i-eu-og-storbritannien-af-sin-gmo

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!