WFSS

Støtteerklæring Forum for Madsuverænitet boykotter FNs Food Systems Summit d. 23. september

Vores landbrugsjord og vores havmiljø er ikke i god stand. Intensiv dyrkning og brutalt fiskeri forringer frugtbarheden af jorden og af havets økosystemer og fiskebestande. Fiskekvoter og landbrugsjord ejes i dag i høj grad af store selskaber og udenlandske investorer, mens småproducenterne får stadigt sværere vilkår. Samtidig har vores produktion og forbrug af mad i Danmark også konsekvenser i andre lande, når vi importerer mad såvel som foder til den danske produktion.

22. september 2021 · Kl. 13:41 Pressemeddelelse

Torsdag den 23. September afholdes FN’s Food Systems Summit (Topmøde for Fødevaresystemer) i New York. Selvom det er vigtigt at diskutere det globale madsystems fremtid i lyset af både COVID-19 og klimakatastrofen, repræsenterer topmødet et skridt tilbage i kampen for bæredygtige, demokratiske, og retfærdige madsystemer.

Derfor har organisationer som La Via Campesina og World Forum of Fisher People, der repræsenterer mindre madproducenter, samt miljøorganisationer som Friends of the Earth International valgt at boykotte topmødet - og i Forum for Madsuverænitet vil vi gerne understrege vores fulde opbakning til denne beslutning.

Topmødet er udemokratisk. Trods initiativtagernes påstand om at have inddraget civilsamfundet, er dette bare symbolsnak. Selv om det er et FN topmøde, er det organiseret af World Economic Forum, en interesseorganisation for private virksomheder, og ikke af FN’s Food and Agriculture Organisation (FAO), som tidligere topmøder. Både den nuværende og to tidligere FN-rapportører for retten til mad har kritiseret topmødets organisering for ikke at bygge på erfaringerne og strukturen for tidligere topmøder.

Selvom småbønder brødføder størstedelen af verdens befolkning, er de kun symbolsk blevet inviteret med til at udvikle de forslag, der vil blive diskuteret på topmødet. I stedet er det store private virksomheder inden for agroindustrien, som er inviteret og får lov til at sætte dagsordenen for fremtidens madsystemer. Det er udemokratisk og illegitimt, og derfor har 550 sociale bevægelser og civilsamfundsorganisationer boykottet topmødet og hele processen frem til topmødet.

Med store virksomheder som hovedaktører vil topmødet ikke kunne bidrage til de løsninger, vi skal bruge for at håndtere klima-, biodiversitets-, og fødevarekrisen. I stedet vil det prioritere vækst og teknologiske lappeløsninger, der vil fortsætte en destruktiv ‘business as usual’. Men det er ikke sådan vi løser klimakrisen - vi har brug for strukturelle ændringer, som adresserer den globale ulighed og det indutrialiserede landbrug og fiskeris overproduktion af animalske fødevarer, der underminerer mulighederne for at sikre sund og tilstrækkelig mad til hele klodens befolkning, og som er grunden til, at den globale produktion er blevet så skadelig for naturen og klimaet.

Forum For Madsuverænitet kæmper for et retfærdigt madsystem og et opgør med det nuværende fødevaresystems magtstrukturer i den globale politiske økonomi. Madsuverænitet handler om befolkningers ret til selv at bestemme over deres mad og politikker vedrørende ejerskab til jord samt produktion og distribution af mad, med målet om at sikre tilstrækkelig, sund, og kulturelt passende mad produceret på bæredygtig vis. Småbønder og småfiskere spiller en central rolle i et bæredygtigt og retfærdigt madsystem overalt på kloden. 

Madsuverænitet er lige så relevant i Danmark som i resten af verden. Også i Danmark dominerer det industrialiserede landbrug og fiskeri og deres følgevirksomheder både landskabet, havet og udbuddet af den mad, vi kan spise. Dette understøttes af politikker, der vedtages i Folketinget, og som fremskynder udviklingen hen imod stadig færre og større landbrug og fiskerifartøjer. 

Vi skal lytte til de folk, som rent faktisk brødføder verden - det er deres stemme der bør tælle, ikke de store virksomheders.

Underskrivere:
Det Fælles Bedste
Frie Bønder - Levende Land
Global Aktion
Levende Hav
NOAH
PUGAD

Yderligere læsning:

Debatindlæg på Al Jazeera af Elizabeth Mpofu, Økologisk bonde fra Zimbabwe og Edgardo Garcia, Bondeleder fra Nicaraguanske Landarbejderes Forening: Here is why we are boycotting the UN Food Systems Summit.

Madsuverænitet - Hvem skal bestemme over vores mad? En publikation fra Forum for madsuverænitet, April 2017

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!