COP15 Friends of the Earth International nægtet adgang til klimaforhandlingerne

Bella Centerets forhal var her til morgen fyldt med frustrerede og chokerede repræsentanter fra Friends of the Earth International inklusiv NOAH. Repræsentanterne, fra mange lande i alle verdensdele bl.a. Japan, Nigeria,  USA , England og Danmark, taler på vegne af organisationens mere end 2 millioner medlemmer og er dermed en betydningsfuld stemme i klimaforhandlingerne.

16. december 2009 · Kl. 12:30 Nyhed

Alle medlemmer blev nægtet adgang, da de her til morgen mødte op med officielt FN adgangskort og det 2. adgangskort, som giver lovlig adgang til klimaforhandlingerne, trods de ellers groteske restriktioner på konferencens sidste dage.

”Forhandlingerne er nu nået til det helt afgørende øjeblik. Friends of the Earth International og andre ekskluderede NGO’ers  stemme er altafgørende og må for enhver pris ikke udelukkes på dette kritiske tidspunkt. Vi støtter udviklingslandene og det har været Friends of the Earths mærkesag i mange år. Historisk og ikke mindst i København er det Friends of the Earth, der har sat udviklingslandenes synspunkter og uretfærdigheden i de nuværende klimaforhandlinger på dagsordenen. Det er blandt andet lykkedes gennem gårsdagen Flashmob i Bella Centeret, gennem Friends of the Earths fredelige demonstration lørdag formiddag den 12. december, hvor mere end 5000 mennesker deltog i Flood for Climate Justice, og også gennem lørdagens store demonstration til Bella Centeret,” fortæller Palle Bendsen.

Tilbage stod Friends of the Earth Internationals observatører i Bella Centerets forhal og ventede i flere timer på en formel forklaring på eksklusionen, hvilket FN officials ikke kunne give. FN’s klimakaos forsætter dermed til stor skade for udfaldet i klimaforhandlingerne. Palle Bendsen fra NOAH sætter fokus på det udemokratiske i at ekskludere en så vigtig stemme som Friends of the Earth og siger:

”Udviklingslandenes krav til de industrialiserede om at tage ansvar for deres historiske bidrag til klimaforandringerne er et helt centralt omdrejningspunkt for at finde en løsning og igen få gang i forhandlingerne om en global og retfærdig aftale. Det nytter ikke noget, at Danmark og USA bliver ved med at tale om, at Kina er den store skurk. Ansvarsbyrden ligger på de industrialiserede lande - det andet er en bortforklaring. De industrialiserede lande vil slå Kyoto-protokollen ihjel - og med denne eksklusion af stærke stemmer, som Friends of the Earth Internationals, er vi nu netop bange for, at det er det, der vil ske” udtaler Palle Bendsen, talsmand for NOAH Friends of the Earth Denmark.

Kontakt:
Palle Bendsen, tlf. 70 22 30 66,  E-mail:  palle @ bendsen.dk
Rikke Rasmussen, Kommunikationsmedarbejder, NOAH Friends of the Earth Denmark, rikrassen @ gmail.com eller + 45 21 68 18 05

----

NOAH er en dansk miljøbevægelse, der har netværk over hele landet. NOAH arbejder med miljøpolitik. Internationalt er NOAH en del af Friends of the Earth International, som er verdens største netværk af græsrodsbevægelser inden for miljø. ”Flood for Climate Justice” er et fælles arrangement, stablet på benene med hjælp fra mange netværk under Friends of the Earth. For mere information se www.noah.dk og www.foei.org.

NOAH Friends of the Earth Denmark mener, at rige, industrialiserede lande, der historisk bærer ansvaret for udledningen af drivhusgasser, skal reducere deres udledninger med 40 % inden 2020, sammenlignet med 1990 niveau. Reduktionerne må foretages uden brug af afladskøb – offsetting. Yderligere information om problemerne omkring afladskøb – offsetting – er at finde i publikationen A dangerous distraction

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!