dos and donts

Friends of the Earth International Hvordan kan vi opnå en vellykket international aftale om biodiversitet

29. februar 2020 · Kl. 11:15 Nyhed

2020 er et kritisk år for naturen. Videnskaben har vist, at de forbundne økosystemer, der opretholder liv på jorden, er på randen af ​​kollaps. Midt i krisen har regeringer verden over dog mulighed for at handle.

FN’s Convention on Biological Diversity (CBD) samler en lang række landes regeringer i arbejdet for at fastlægge globale strategier til at bevare og fremme arbejdet for bæredygtig anvendelse af biologisk mangfoldighed.

CBD arbejder for en handlingsplan på globalt niveau – et Global Biodiversity Framework - efter 2020. Landene mødes til CBD COP15 i oktober.

Frem til CBD COP15 gennemføres forhandlinger i en åben arbejdsgruppe for at udvikle rammerne. NOAHs moderorganisation Friends of the Earth International (FOEI) bidrager til disse forhandlinger. De bemærkede, at det første udkast til aftale manglede ambitioner og detaljer, selvom det viser en lovende start.

FOEI har, sammen med allierede organisationer i CBD Alliance, udarbejdet en oversigt over hvordan vi kan fremme arbejdet - 'Dos and Don'ts - for et Globalt netværk for biodiversitet.

Hvad ønsker FOEI? 

  • En rettighedsbaseret tilgang, fuld og ligelig deltagelse af oprindelige folk og lokalbefolkninger, retfærdighed og global finansiering.

  • Integrering af biodiversitet i en ”global regeringsmetode” på nationalt niveau.

  • Ansvarlighed, overholdelse og håndhævelse.

  • Fremme af agroøkologi og lokale løsninger integreret i passende bevaringsplaner.

Hvad ønsker FOEI IKKE?

  • Frivillige forpligtelser eller muligheden for at trække sig tilbage fra Aichi-målene.

  • Interessekonflikter med virksomheder og fremme af "falske løsninger" såsom kompensation, frivillig certificering og virksomheders sociale ansvarsprogrammer.

  • Finansiering af miljøødelæggende projekter.

  • Rent teknologiske løsninger.

Læs mere på FOEI’s hjemmeside: How to achieve a successful Global Biodiversity Framework

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!