biodiversity crisis
biodiversity crisis

CRISPR "It is biotech neo-colonialism"

Oversættelse af et indlæg af Volkert Engelsman (økologisk sektor) og Michel Haring (professor i plantefysiologi, University of Amsterdam) i en hollandsk mainstream avis - Trouw !

21. februar 2023 · Kl. 11:24 Nyhed

"At skære i planternes DNA øger kun problemerne" af Volkert Engelsman og Michel Haring, i Trouw, 18 februar 2023.

Crispr-Cas-teknikken er ikke et universalmiddel til at gøre planter stærkere. Tværtimod vil den gøre stor skade, frygter Volkert Engelsman, iværksætter og grundlægger af Eosta, og Michel Haring, professor i plantefysiologi ved Amsterdam Universitet.

Crispr-Cas skal redde verden, hvis man skal tro rundbordssamtalen den 31. januar i det (hollandske) Underhuset. Sådan en smart lille teknik, som gør det muligt at skære i planternes dna, løser alle problemer: sult, tørke, emissioner, sygdomme og skadedyr. Men den økologiske landbrugssektor var ikke inviteret til samtalen. Den økologiske sektor, som skal udgøre en fjerdedel af EU's landbrug i 2030, har forbehold over for Crispr-Cas. Der er tre indvendinger: den destruktive indtjeningsmodel, det falske løfte om en enkel tilgang, og den reducerede valgfrihed for forbrugere og landmænd.

Ikke at det ikke er en smuk teknik. På afdelingen for plantefysiologi på UvA arbejder vi meget med Crispr-Cas, som gør det muligt at trimme dna'et i planter gen for gen. Alligevel er der gode grunde til ikke at forenkle godkendelsesprocedurerne for denne teknik i Europa, sådan som den agrokemiske lobby ønsker det.

For det er netop nu, at indsigten er ved at slå igennem, at de fleste problemer i landbruget, lige fra jordforringelse og tab af biodiversitet til problemer med menneskers sundhed, er forårsaget af ensidig og reduktionistisk tænkning. Det førte til monokulturer og landbrugskemikalier. Wageningen University og RIVM har det helhedssynspunkt, at menneskers, dyrs og naturens sundhed er uløseligt forbundet. Biodiversitet spiller en central rolle i denne sammenhæng. Planteforskere bevæger sig derfor væk fra at tænke i individuelle gener. Gode planteforædlere arbejder i sammenhæng med jord, rødder, insekter, mikrobiomet, svampesystemer og vejrforhold.

Uopfyldte løfter
Tanken om, at Crispr-Cas som et universalmiddel løser problemerne, er en tilbagevenden til 1990'erne, hvor man gav de samme - uopfyldte - løfter omkring genetisk modifikation. Hvis man i dag indsætter et gen til resistens mod svampe i en afgrøde, vil svampen have tilpasset sig om to år. Robust forædling kræver en systemtilgang. Regeringen (i Holland) støtter derfor det videnskabelige projekt Crop-XR for robust resistens med 43 millioner euro.

Crispr har en destruktiv forretningsmodel tilknyttet. Den vil ikke blive bedre, hvis vi gør resten af verden endnu mere afhængig af patenthavere i Vesten. En licens til at anvende Crispr-Cas kan koste tonsvis. For hver udviklet afgrøde skal man betale royalties for hvert solgt frø. Det fører til magtkoncentration og en eksplosion af patenter på liv. Med penge, der løber væk fra landmænd og forbrugere i de fattige lande og samler sig i investeringsfonde i Europa og USA. Det er bioteknologisk neokolonialisme. De økonomiske gevinster her ligger i "masseafgrøder". Hellere 2 majssorter på markedet end 20. Indbygning af herbicidresistens (så man kan sprøjte ukrudt ned) bliver en attraktiv forretningsmodel med Crispr. Uanset dette, udhules den døende afgrødediversitet yderligere.

Afbrudt fra økosystemet
Den tredje indvending er, at forbrugerne, landmændene og forædlerne ikke længere har mulighed for at vælge. I økologisk landbrug er Crispr-Cas ikke tilladt. Økologiske landmænd skal have sikkerhed for, at deres afgrøder ikke kan blive blandet med Crispr-Cas-varianter via udkrydsning, for så mister de deres særlige position. Økologiske forædlere ved heller ikke længere, hvor de står. De økologiske forædleres og landmænds frihed som iværksættere må ikke påvirkes. De europæiske forbrugere ønsker at kunne vælge at undgå at spise genetisk modificerede fødevarer. Hvordan garanterer regeringen dette?

De sidste 50 års forædling har ikke gjort meget godt for plantegenetikken: Vi har løsrevet planten fra økosystemet og har ikke lært at interagere med jordlivet. Det førte til kemiske løsninger og økologisk ødelæggelse. Vi er nødt til at vende tilbage til en integreret tilgang. Bæredygtigt landbrug er et robust system, ikke løsrevne gener.

 

Find artiklen her:

https://www.trouw.nl/opinie/knippen-in-dna-van-planten-maakt-de-problem…

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!