No planet B
No planet B

GMO Landbrugs- og biotekindustrien gives lov til at bestemme retningen for fremtidens fødevareproduktion

Læs NOAHs kommentarer til EU-Kommissionens høring d. 5. juli 2023 samt analyser fra en lang række europæiske aktører.

5. juli 2023 · Kl. 09:01 Pressemeddelelse

Pressemeddelelse NOAH, København 5. juli 2023

Europakommissionen meldte sin position ud i dag til hvordan de nye GMO-metoder, herunder CRISPR Cas9, fremover skal reguleres. Det kan komme som en overraskelse af de store (ikke chok, da mange ikke kender betydningen af dette), idet landbrugets organisationer og politikerne har gået meget stille med dørene i Danmark og i EU.

I flere år har landbrugsorganisationer, såsom Landbrug & Fødevarer og Copa Cocega, samt bioteknologivirksomheder såsom Novozymes, presset EU-Kommissionen til at gå bioteknologi-vejen i landbruget, som der er banet vej frem nu med forslaget (1, 2, 3). Nogle af de nye GMO-metoder vil blive dereguleret fra GMO-lovgivning, således at de ikke skal reguleres som GMO'er i fremtiden - i forhold til sikkerhedsforanstaltninger såsom risikovurdering, sporbarhed og detektionsbarhed - samt GMO-mærkning forsvinder.

Det bør landmænd, producenter, forhandlere og ikke mindst forbrugerne - kort sagt de dele af samfundet, der ønsker sundhed og gennemsigtighed i fødevareproduktionen, tage alvorligt. De nye GMO'er har nogle af de samme karakteristika som de gamle transgene GMO'er, især i forhold til risici, spredning og patentbarhed, og lobbyismen fra landbrugs- og bioteknologivirksomhedernes kan risikere at skade naturen og vores sundhed. Når GMO ikke længere skal kaldes GMO'er, har virksomhederne fået for meget magt over landbrug, videnskab og i vores samfund.

NOAH vil i den kommende tid komme med flere initiativer, som skal prøve at bremse deregulering.

 

Læs høringssvar, analyser og kommentarer fra vores internationale samarbejdspartnere (opdateres løbende):

Høringssvar fra NOAH, Frøsamlerne og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug (høringsfrist 19. juli 2023)

Alle danske høringssvar på Høringsportalen.dk (høringsfrist 19. juli 2023)

Pressemeddelelse fra EU-parlamentariker Anja Hazekamp (6. juli 2023): Tilladelse til genteknologiske afgrøder er dødsstødet for bæredygtigt landbrug

Pressemeddelelse fra Friends of the Earth Europe (5. juli 2023): EU-Kommissionens nye GMO-forslag ofrer forbrugernes rettigheder og bringer naturen i fare.

Pressemeddelelse fra The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) (4. juli 2023): EU-Kommissionens forslag er videnskabeligt uacceptabelt, fjerner bestemmelserne i forsigtighedsprincippet og sætter offentligheden og miljøet i fare

Pressemeddelelse fra Friends of the Earth Europe (3. juli 2023): EU's kommende lovgivning om nye GMO'er svigter forbrugere, landmænd, detailhandlen og natur.

Pressemeddelelse fra den tyske NGO Testbiotech (28. juni 2023): CRISPR Cas9 - Mere end 1.000 plantesorter er allerede berørt af patenter.

Pressemeddelelse fra Greenpeace EU, Save Bees and Farmers ECI koalition og BeeLife (28. juni 2023): Uvidenskabelig deregulering af GMO'er udsætter bier og natur for fare og krænker forbrugerrettigheder.

Pressemeddelelse fra den tyske økologisektor (16. juni 2023): EU's genteknologiplan fratager forbrugerne deres rettigheder.

Referencer: 

1. https://noah.dk/nyheder/vi-maa-have-fuldstaendig-indsigt-i-industriens-lobbyisme

2. https://noah.dk/nyheder/fokus-paa-industriforskning-i-danmark

3. https://noah.dk/nyheder/hvordan-crispr-blev-omstoebt-til-praecist-som-naturen

***

Her er forslaget: https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal.pdf

Her er annex: https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal_annex.pdf

"Nye teknikker i bioteknologi": https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_en

FAQ fra EU-Kom: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3568

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!