penge

Virksomheders investeringsrettigheder Mere end 300 organisationer fra 73 lande kæmper for FN reform

I denne uge pressede NOAH og mere en 300 civilsamfundsgrupper på for at regeringer, som deltog i et FN møde i Wien, udfører et fuldstændigt eftersyn af den kontroversielle investor-stat tvistbilæggelsesmekanisme (ISDS), som er en del af mange internationale handels- og investeringsaftaler.

3. november 2018 · Kl. 13:59 Nyhed

Under EU-USA handelsforhandlingerne indrømmede EU Kommissionen, at ISDS var blevet ”det mest giftige akronym i Europa”, og de mange civilorganisationers seneste offentlige brev er det den nyeste påmindelse om den modstand, ISDS har oplevet. Som følge af at antallet af ISDS-sager er eksploderet, og multinationale selskaber har vundet flere milliarder dollars via angreb på mange forskellige miljømæssige, sundheds- og andre love i offentlighedens interesse, har blandt andet den sydafrikanske og indonesiske regering trukket sig ud af aftaler som indeholder ISDS. Selv USA, Canada og Mexico er kommet til enighed om delvist at udlade ISDS fra den nye NAFTA aftale.

Organisationerne, som har underskrevet brevet, forlanger en fundamental reformering af ISDS systemet, der: "Bemyndiger en klasse af interessenter - multinationale selskaber, milliardærer og investorer - at sagsøge regeringer uden for indenlandske retssystemer for ubegrænset erstatning, herunder for tab af forventet fremtidig fortjeneste. En bred vifte af indenlandske love, retsafgørelser, forordninger og andre regeringshandlinger er underlagt sådanne angreb, herunder ikke-diskriminerende politikker, der er vedtaget for at fremme den offentlige velfærd."

Brevet er rettet mod medlemsstater, der deltager i de lidet kendte møder i UNCITRAL, FN’s kommission vedrørende international handelslovgivning, som fastsætter et sæt regler hvorunder mange af ISDS-sagerne er ført. Efter mange års offentlig utilfredshed med ISDS, har UNCITRAL besluttet sig for at nedsætte en arbejdsgruppe, som diskuterer nødvendigheden af at reformere ISDS. På trods af dette, frygter mange af dem, som har underskrevet dette brev, at dem, som ønsker at fastholde ISDS som en del af handelsaftalerne, vil forsøge at stjæle opmærksomheden og føre diskussionen over på emner, som ikke udstiller de fundamentale fejl ved ISDS.

Organisationerne, som har deltaget i underskriftsindsamlingen, kræver at ”i stedet for at fokusere på proceduremæssige områder af ISDS-systemet, burde regeringer i UNCITRAL bruge deres ressourcer på at diskutere, hvordan man bevæger sig væk fra det nuværende investeringsaftalesystem. Dermed ville et mere konstruktivt fokus for UNCITRAL tillade at koncentrere sig om strukturalle problemer ved det nuværende investeringsregime og samtidig facilitere en diskussion om at ende eller fuldstændig ændre nuværende aftaler.

Organisationerne udviser yderligere specifik modstand mod EU's forsøg på at skabe en Multilateral Inversteringssomstol (MIC), som en mulig fremtidig løsning, og forklarer, at denne ”løsning” fra EU ”ikke kun ville fejle ved at bibeholde de mest fundamentale fejl ved ISDS og det nuværende regime, men lader til at være designet til at opretholde mange af de mest skadende egenskaber og fejl."

Læs det fulde brev, samt se hvem der har underskrevet her.


 


 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!