Energi NOAH kritiserer Brancheaftalen om bæredygtig biomasse  

Danmarks samlede forbrug af biomasse (biologiske materialer dvs. træ, fødevarer og foder mv.) er allerede for højt. NOAH har derfor indsendt et kritisk høringssvar til NEPCon, der er et certificeringsfirma, som i samarbejde med Energistyrelsen står for at udarbejde en risikovurdering, der  skal sikre såkaldt bæredygtig  biomasse til energi fra danske skove. 

15. september 2016 · Kl. 15:20 Høringssvar

Brancheaftalen har til formål at Danmark øger anvendelsen af biomasse anvendt som energi, men NOAH gør opmærksom på, at det øgede danske forbrug af biomasse bygger på inddragelse af naturområder andre steder i verden – og spørger, om det kan kaldes ansvarligt?

I 2010 blev der i EU anvendt 43 procent mere land end det tilgængelige landbrugsareal i Europa. En procentdel, der blot dækker over landbrugsprodukter og tjenesteydelser som for eksempel biobrændstof benyttet i offentlig transport. Det vil sige, at EU’s samlede forbrug af landareal - også kaldet landfodaftryk - går langt ud over Europas grænser. I 2011 stod EU for cirka 40 procent af alle overtagelser af land syd for Sahara i Afrika.

Tallene viser, at forbruget af biomasse er stigende. Og Energistyrelsens beregninger viser tydeligt, at Danmarks forbrug af biomasse til energi vil komme til at stige markant. I 2010 planlagde EU’s medlemslande, at 54 procent af den vedvarende energi i 2020 skal komme fra bioenergi. Heraf er det meningen, at fast biomasse til varme og elektricitet vil udgøre størstedelen.

Opfyldelsen af disse planer vil ifølge en FERN-analyse fra 2011 føre til, at behovet for træbrændsler vil vokse mellem 50 og 100 procent. Det vil ikke kunne opnås ved udelukkende at anvende EU’s egne træressourcer – og dermed vil EU’s landfodaftryk blive endnu større. F.eks. fælder man allerede skov i Ghana for at dyrke plantager og eksportere biomassen til at møde Danmarks øgede efterspørgsel på bioenergi. Det har væsentlige konsekvenser for lokalbefolkningen og miljøet, herunder  biodiversitet og jordens frugtbarhed og mulighed for at fungere som kulstoflager.

NOAH mener ikke, at dette er bæredygtigt. Derfor er det også misvisende, når forbrugere i god tro bruger bioenergi, fordi det er blevet stemplet som det bæredygtige valg. Vi noterer os desuden, at parterne i denne risikovurdering (såvel som i Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse) har økonomiske interesser forbundet med at overbevise borgerne om, at omstillingen af den danske energiproduktion til biomasse kan betegnes som ”bæredygtig”.

Danmark bør i stedet have en klar målsætning om at nedsætte sit samlede forbrug af biomasse for at nedsætte sit globale landfodaftryk.

NOAH mener ikke, at dansk biomasse anvendt til energi kan kaldes bæredygtig, uanset om man prøver at udtage biomasse skånsomt fra danske skove, fordi man må se heldhedsorienteret på biomassens samlede anvendelse: der er kun en vis mængde biomasse på kloden, der anvendes til en lang række formål, herunder mad, papir og møbler. Øget forbrug af dansk biomasse til bioenergi i medfører behov for øget forbrug af importeret biomasse til andre ting (f.eks. ses øges papirproduktion i det globale syd) og dermed øget inddragelse af land andre steder i verden. Bioenergi bør ikke klassificeres som vedvarende energi.

Download hele høringsvaret - inklusive anbefalinger - fra NOAH som PDF nedenfor

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!