soja

SOJA NOAH med i arbejdsgruppe om ansvarligt produceret soja og palmeolie

29. januar 2014 · Kl. 13:16 Nyhed

NOAH Landbrug og Fødevarer har skrevet et brev til Dan Jørgensen. Fødevareministeren har inviteret til møde om, hvordan vores forbrug af soja og palmeolie bliver ansvarligt. Vi opfordrer til, at det skal blive andet end grønvaskning.

29. januar 2014

Kære Dan Jørgensen

Tillykke med ministerudnævnelsen. Vi har store forventninger og glæder
os over, at du har sat problematikkerne om den danske svineproduktion på
dagsordenen. Vi glæder os også over din interesse for, at dansk landbrug
skal høre op med at “omdanne Amazonas til en sojamark”.

Tidligere korrespondance med din forgænger Karen Hækkerup (se nedenfor)
antydede, at Fødevareministeriet under hende, anså øget import af
RTRS-certificeret soja som et ønskværdigt alternativ til den nuværende
anvendelse af ikke-certificeret soja. Samtidig har U-landsnyt bragt en
artikel, hvor Lasse Juul-Olsens udtalelser indikerer, at den
nedsatte arbejdsgruppe om soja og palmeolie stort set udelukkende vil
arbejde med RTRS i forhold til soja (og formodentlig tilsvarende RSPO i
forhold til palmeolie).

Som deltagere i soja- og palmeoliearbejdsgruppen er vi bekymrede for, at
debatten i arbejdsgruppen begrænses til at omhandle de to
certificeringsordninger som på forhånd værende definerede som gode. Vi
håber, at arbejdsgruppen i stedet vil diskutere de virkelige
problemstillinger og finde reelle løsninger på Danmarks ikke-bæredygtige
import af soja og palmeolie.

Helt overordnet ønsker vi at gøre opmærksom på, at en satsning på
certificeringsordninger som RTRS ikke blot fører til en cementering og
legitimering af det nuværende overforbrug af soja, men endda et
yderligere forbrug af såvel certificeret som ikke-certificeret soja fra
det sydamerikanske kontinent. Det er derfor ikke en bæredygtig løsning
at ty til certificeret soja og palmeolie.

Desuden er RTRS en svag certificeringsordning, som tillader GM-soja, og
ifølge regelsættets Princip 4.4. kan dyrkningen ekspandere ud i
tidligere natur- eller landbrugsarealer, hvis blot det kan dokumenteres
af producenten, at det ikke sker i områder med naturlig eller
regenereret skov eller ‘områder med høj bevaringsværdi’ (High
Conservation Value Areas). Alt sammen begreber der kan fortolkes frit.
Samtidig kan RTRS-soja dyrkes på jord, som blev afskovet så sent som
2009. Dog er der den klausul (Princip 4.4.2), at man ikke må udvide ind
i områder, hvor der er uløste konflikter om jordrettighederne – vel at
bemærke hvis de oprindelige brugere kan bevise, at de har ret til jorden
(Vejledning 4.4.2 i Annex 1). Det skal bemærkes, at RTRS ikke indeholder
nogen som helst krav om respekt af kapitel II (artikel 13-19) i
ILO-konvention nr. 169[i] og art. 3, 4, 10, 24, 26, 29 og 32 i FN’s
Erklæring om oprindelige folks rettigheder[ii].

Det bør ligeledes vække til eftertanke, at RTRS ikke har formået at
inkludere lokale bønder, oprindelige folk eller
civilsamfundsorganisationer, fordi disse grupper harafslået med den
begrundelse, at det ikke giver mening at debattere, hvordan ens familie,
samfund og livsgrundlag skal fordrives eller udraderes. Hele regelsættet
for RTRS er et sæt af hensigtserklæringer, og der findes ikke belæg for
at ordningen er progressiv og kan udvikle sig over tid i betragtning af
den udvanding, der allerede er sket af ordningen siden dens start.

Vi håber derfor, at du i forbindelse med arbejdet i arbejdsgruppen for
soja og palmeolie vil støtte nedenstående to trin, som vi anser for den
eneste ansvarlige og bæredygtige løsning på sojaens konsekvenser for
natur og mennesker:

1) En markant styrket forskningsindsats for at skaffe hjemligt produceret
foderprotein kombineret med en fuld udfasning af landbrugets tilknytning
til sydamerikansk dyrket soja til husdyrfoder.

2) International bevidstgørelse om mindre kvantitet og større kvalitet i
kødprodukter. Gennem reduceret animalsk produktion vil Danmark støtte op
om FN’s Miljøprogram UNEP, der ved flere lejligheder har slået til lyd
for en ændret kostsammensætning.

Venlige hilsener
Bente Hessellund Andersen, NOAH Landbrug og Fødevarer, tlf. 29 29 45 27
Nanna L. Clifforth, NOAH Landbrug og Fødevarer, nanna@noah.dk, tlf. 51 51 77 24

Læs tidligere korrespondence med Fødevareministeriet her:
Brev til Fødevareministeren 29. oktober 2013
Svar fra Fødevareministeriet 13. november 2013
Brev til Fødevareministeren 10. december 2013

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!