New EIA from Greenland Minerals and Energy

Uran NOAH offentliggør miljøvurdering for Kuannersuit/Kvanefjelds-projektet

24. august 2019 · Kl. 09:39 Nyhed

NOAH offentliggør VVM-redegørelsen for Kuannersuit/Kvanefjelds-projektet

Fredag den 23. august fik NOAH udleveret miljøvurderingen/VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger for Miljøet) for det store sjældne-jordarter/uranmineprojekt i Kuannersuit/Kvanefjeldet. Ejeren af mineprojektet, det australske mineselskab Greenland Minerals Ltd. (GML), forsøgte at forhindre, at det skete, men blev underkendt af de grønlandske myndigheder.

Den 16. juni sendte GML rapporten til myndighederne sammen med en ansøgning om at få en udvindingslicens. I følge mineselskabet er der tale om den sidste og endelige version.

De grønlandske myndigheder har afvist tre tidligere rapportudkast, fordi de ikke indeholder tilstrækkelig dokumentation. Blandt andet har der manglet en plan for og en beskrivelse af dæmningsstrukturerne i tailingsdepotet i Taseq-søen samt analyser af jordskælvsrisikoen i Narsaq-området, der er et område i Grønland med mange og kraftige jordskælv.

Den 31. juli skrev Miljøstyrelsen for Råstofområdet til NOAH, at der ikke i forbindelse med denne miljørapport var indsendt yderligere dokumenter med en plan for eller beskrivelse af de planlagte dæmningsstrukturer.

 

Grønlandsk version af rapporten: Kuannersuarni suliniut. Avatangiisinut Kungunerisassanik Nalilersuineq 

Dansk version af rapporten: Projekt.Kvanefjed. VVM-redegørelse. (Vurdering af miljøpåvirkninger)

Engelsk version af rapporten: Kvanefjeld Project. Environmental Impact Assessment

 

NOAH Friends of the Earth Denmark publishes the EIA report for the Kvanefjeld project

 

On Friday, August 23th, NOAH was granted access to the EIA (Environmental Impact Assessment) report for the big Kuannersuit/Kvanefjeld REE/uranium mining project in Greenland. The owner of the project, the Australian mining company Greenland Minerals Ltd. (GML), tried to prevent it, but was overruled by the Greenlandic authorities.

On June 16th, GML had sent in the report together with an application for a mining license. According to GML, this is the final version.

The three previous EIA drafts have all been rejected due to lack of documentation. Among other things, there is no plan for or description of the embankment structures for the tailings facility in the Lake Taseq. Furthermore, there is no credible analysis of the earthquake risk in the Narsaq area, well-known for seismic activity.

On July 31st, The Environmental Agency for Mineral Resource Activities (EAMRA) wrote to NOAH, that EAMRA is still not in possession of documents, regarding plans or descriptions of embankment structures of the tailings facility in Lake Taseq. They are not among the background documents for this EIA report either.

 

Greenlandic version of the report: Kuannersuarni suliniut. Avatangiisinut Kungunerisassanik Nalilersuineq 

Danish version of the report: Projekt.Kvanefjed. VVM-redegørelse. (Vurdering af miljøpåvirkninger)

English version of the report: Kvanefjeld Project. Environmental Impact Assessment

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!