dna

Genredigering i landbruget Nye risici for sundhed og miljø

I hælene af EU-Domstolens afgørelse den 25. juli 2018, som kræver at organismer udviklet ved hjælp af nye gentekniske teknikker skal gennemgå GMO-risikovurderinger, samt flere andre undersøgelser der afslører "genetisk kaos", udgav Friends of the Earth USA og Logos Environmental en ny rapport i går; "Gen-redigerede organismer i landbruget: Risici og uventede konsekvenser".

13. september 2018 · Kl. 17:48 Nyhed

Med den halsbrækkende hastighed af den seneste udvikling inden for genteknologi, fremlægger rapporten de, i stigende antal, videnskabelige undersøgelser, der fremhæver risici og utilsigtede konsekvenser af brugen af de nye GM-teknikker i landbruget.

"I stigende grad afslører videnskabelige publikationer de fejl, som genredigering kan skabe. Det bliver tydeligt, at hvis genredigerede GMO'er skal bruges i landbrug, skal de nøje undersøges for eventuelle uventede effekter”, siger medforfatter dr. Janet Cotter fra Logos Environmental. "Det reelle spørgsmål er, om GMO'er er nødvendige i landbruget overhovedet. Avanceret konventionel avl er nu yderst effektiv til at udvikle træk i planter og dyr, som både landmænd og forbrugere ønsker - og som medfører mindre risici for miljøet og menneskers sundhed."

Dana Perls, medforfatter og kampagnemedarbejder i Friends of the Earth USA uddyber: "Nye gentekniske teknikker er risikable og kan resultere i uventede konsekvenser for mennesker og planeten". Det er bydende nødvendigt, at disse nye GMO'er bliver vurderet grundigt for sundheds- og miljømæssige konsekvenser, før de kommer på markedet og dermed ind i vores fødevaresystem."

I de senere år har der været meget opmærksomhed på, hvordan nye genredigeringsmetoder, såsom CRISPR, kan udvide anvendelsesområdet for genteknologi inden for landbruget. Det bliver dog klart, at med brug af genredigeringsteknikker opstår der fejl. I juli 2018 fandt forskere fra Wellcome Sanger Institute i Storbritannien, at nye genetiske teknikker som CRISPR kan forårsage “genetic havoc” (genetisk kaos). Tidligere i år fandt forskerne store deletioner (udslettet) og komplekse omlejringer af DNA tæt på mål-stedet (end-target), som ikke var beregnet af forskere. To nylige uafhængige undersøgelser fandt frem til, at celler, der er genetisk manipuleret med CRISPR "har potentiale til at udvikle tumorer", eller kan indlede mutationer, der udvikler sig til tumorer.

Rapporten samler det stigende antal nye undersøgelser, der fremviser de utilsigtede konsekvenser, der kan skyldes genredigerede planter og dyr, herunder såkaldte ”gene drives” (gendrev). Den sætter fokus på de utilsigtede konsekvenser og potentielle risici i forbindelse med genredigering i landbruget, og lægger vægt på peer reviewed videnskabelige undersøgelser og identificerer forskningsgab.

De vigtigste fund:

* Undersøgelserne viser, at genredigerede organismer er tilbøjelige til utilsigtede og uventede reaktioner på molekyle-niveau. Disse kan udgøre en trussel mod menneskers sundhed og miljøet, hvis de kommercialiseres uden omfattende obligatorisk sikkerhedsvurdering og tilsyn.

* Gendrev, der er designet til at drive en bestemt egenskab gennem en hel population meget hurtigt, kan have vidtrækkende og uforudsigelige negative konsekvenser for organismer og miljø.

* Mængden af ansøgninger af herbicidtolerante genredigerede planter, synes at vise, at med tilladelse til disse teknologier vil der ske en yderligere kemisk-intensiv tilgang til landbruget.

* Der er store huller i forskningen, der vedrører, hvordan utilsigtede konsekvenser på genetisk niveau kan påvirke hele organismen eller interagere med komplekse miljøfaktorer.

Anbefalinger fra rapporten

* Alle gentekniske metoder bør falde inden for rammerne af offentligt myndighedstilsyn med genteknologi og GMO'er, der skal vurderes ud fra forsigtighedsprincippet, for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

* Overvågning og regulation af GMO'er, herunder genredigerede organismer, bør omfatte uafhængig vurdering af miljø- og fødevaresikkerhed og langsigtede virkninger, før de kommer ind på markedet og i miljøet, og produkter fra alle genteknologier skal spores og mærkes som GMO'er.

Se hele rapporten.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!