ulv

150 organisationer Regler for virksomheder – rettigheder for mennesker

150 europæiske organisationer har lanceret en underskriftindsamling der kræver at EU og medlemsstaterne stopper brugen af ISDS og støtter FN’s traktat om virksomheder og menneskerettigheder. ISDS giver udenlandske virksomheder mulighed for at sagsøge stater, når de indfører lovgivning, der påvirker deres profit. ISDS er en del af mange handelsaftaler. Samtidig findes ingen instans, der holder virksomheder ansvarlige, når de overtræder menneskerettighederne.

24. januar 2019 · Kl. 12:31 Pressemeddelelse

Efter tre dage har underskriftindsamlingen allerede samlet 190.000 underskrifter. I Danmark lanceres kampagnen af NOAH, Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Colombia Solidaritet og Mellemfolkeligt Samvirke.

SKRIV UNDER HER

Sarah Albertsen fra NOAH forklarer: “Mens direktører og magthavere i denne uge flyver i privatfly til Davos, lancerer vi denne kampagne for at sætte retfærdighed tilbage i centrum af politik. I en verden hvor uligheden stiger og klimaforandringerne forværres burde virksomheder ikke kunne sagsøge stater for at indføre politikker, der forsøger at ændre dette. Med ISDS har udenlandske virksomheder flere rettigheder end nationale virksomheder og borgere og kan omgå nationale domstole. Der er brug for regler for virksomheder og rettigheder for mennesker.”

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/onrL6mG6Q3I.jpg?itok=1oJr5ZAo","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=onrL6mG6Q3I&feature=youtu.be","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt)."]}

 

Investorbeskyttelse: Særrettigheder for virksomheder

‘Investor-State Dispute Settlement’ eller ISDS betyder på dansk investor-stat-tvistbilæggelse. Det er en særlig form for domstolssystem, som giver udenlandske investorer mulighed for at sagsøge et land, de har investeret i, hvis landet indfører lovgivning og regulering, der truer virksomhedernes forventede profit. Lovgivning, som vel at mærke er demokratisk vedtaget for at beskytte mennesker og miljø. Læs mere her.

FN’s traktat for virksomheder og menneskerettigheder

Siden 2014 har FN diskuteret en traktat om virksomheder og menneskerettigheder. Denne forhandlingsproces er en unik mulighed for, at stater kan pålægge transnationale selskaber forpligtelse til at respektere miljø- og menneskerettigheder gennem hele deres forsyningskæde og garantere alle ofre for krænkelser af rettigheder adgang til domstole. Læs mere her.

________________________________

 

ISDS: KEY FACTS

  • ISDS sager har medført bøder på mere end $50 milliarder fra offentlige lommer. Det er mere end de fleste landes BNP.

  • Antallet af sager er steget eksplosivt i løbet af de sidste 20 år. I 1994 var der 10 sager, i 2014 var der 608.

  • Amerikanske og europæiske virksomheder står for 80 % af sagerne.

  • De fleste sager vindes af investorer. Desuden er forlig ikke en garanti for at lovgivning ikke tilbagerulles.

  • Den Europæiske Domstol har fastslået at ISDS sager mellem EU-lande ikke er i overensstemmelse med EU’s traktater.

  • 97 % svarede, at de ikke ønskede ISDS, da EU-Kommissionen lancerede en offentlig høring.

  • Selv hvis en stat vinder et søgsmål varer en sag tre til fem år og koster i gennemsnit $8 millioner.

  • Det seneste WTO-papir finder ingen sammenhæng mellem ISDS og øgede investeringer.

 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!