diagram

Klimavalg Rød blok er grønnest – ALT og EL skiller sig ud

4. juni 2019 · Kl. 12:16 Nyhed

NOAH har kigget på vigtige politikområder indenfor energi og transport og fundet, at der tegner sig et billede af, at rød blok er et langt bedre klimavalg end blå blok – og at to partier skiller sig ud som de mest grønne, nemlig Alternativet og Enhedslisten.

I slutspurten vil vi underbygge vores konklusion med en helt ny rapport fra KVN-Klimaviden, der har analyseret stemmeafgivelsen ved 125 forslag med grønne aspekter i den forløbne regeringsperiode. Denne analyse afslører en kæmpestor forskel i partiernes reelle holdning til grønne effekter af lovgivning vedrørende klima, natur og miljø og trafik. Analysen viser, at partierne i blå blok har stemt grønt til under 10 % af lovforslagene, mens ALT og EL har stemt grønt til over 90 % af forslagene. 

Af figuren ses, at de blå partier og til dels S næsten udelukkende har støttet forslag med negativ grøn virkning eller har været imod forslag med positiv grøn virkning. På den modsatte side har vi EL og ALT og til dels SF, der næsten udelukkende har støttet forslag med positiv grøn effekt eller været imod forslag med negativ grøn effekt. R ligger mest i midterfeltet med en overvejende grøn profil.

Links:
NOAHs klimavalgsside: Hvem er grønnest?
Rapport: Hvor grøn er partiernes DNA?
Bilag til Partienes grønne DNA

 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/3sYlA3JtMws.jpg?itok=MRMVtyUj","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=3sYlA3JtMws","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt, autoplaying)."]}

 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/qtNrBj7eBwc.jpg?itok=Us1z4Ing","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=qtNrBj7eBwc","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt)."]}

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/CNVNnNsuiVs.jpg?itok=_Ujzeyff","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=CNVNnNsuiVs","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt)."]}

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!