Kick Big Polluters Out
Kick Big Polluters Out

COP27 Spark de store klima-syndere ud af FN's klimaforhandlinger

​​​​​​​Til verdens regeringer forud for COP27: Klimakrisen er her og nu.

5. november 2022 · Kl. 18:51 Nyhed

Over hele verden oplever vi uoprettelige skader på planeten og tab af landområder, kulturer, økosystemer og meget mere - alt sammen på daglig basis. De mennesker der har bidraget mindst til klimaændringerne, betaler den højeste pris - deres liv og levebrød.

Vi lever i en klimakrise, ikke fordi den var uundgåelig. Vi har snarere været vidne til, at verdens regeringer har beskyttet de store forureneres interesser og år efter år har undladt at levere den nødvendige klimapolitiske handling for at gøre en ende på verdens afhængighed af fossile brændstoffer og hurtigt og retfærdigt at gå over til et nyt globalt system - et system, der tilstræber lighed og mangfoldighed, er naturgenoprettende, fri for fossile brændstoffer og socialt retfærdigt.

Vi har været vidne til, at verdens regeringer - især USA, EU, Norge, Canada, Australien og New Zealand - har forårsaget utallige forsinkelser og hindret uendeligt mange muligheder for at handle meningsfuldt. De har år efter år videreført en tradition præget af racisme, patriarkat, udvinding og kolonialisme. Og de har beskyttet de store forurenere, der fortsat ustraffet plyndrer og udpiner lokalsamfund og lokalområder.

Vi ved, hvem der har skylden for klimakrisen. I over et halvt århundrede har de store forurenere vidst, at deres dødbringende produkter ville forårsage enorm skade. Hvad har de gjort? De skjulte sandheden, såede tvivl og investerede milliarder af dollars for at forsinke klimaindsatsen. Alt sammen i grådighedens og profittens navn, uanset hvad det kostede mennesker og planeten. Hvorfor fortsætter I med at støtte og gøre det muligt for dem hele vejen igennem?

Vi, 425 organisationer, der repræsenterer millioner af mennesker rundt om i verden, spørger jer: Hvad står I for? Står I for de store forureningsselskabers uhyrligt grådige, hensynsløse og dødbringende forretningspraksis, som har drevet os til kanten af udryddelse? Eller står I for en verden, hvor samfund kan trives, og hvor vi beskytter og plejer planeten Jorden, som er vores eneste hjem?

Vores krav forud for COP27, der finder sted i Sharm El Sheikh i november 2022:

  1. Vi kræver et stop for, at de store forurenere skriver reglerne. De skal ikke fortsat have adgang til at udforme klimapolitikken. Det giver dem en urimelig mulighed for vedblivende at påvirke, svække og underminere de globale svar på klimaforandringer, og det er derfor, vi er på randen af klimakaos. UNFCCC skal hurtigst muligt etablere en ramme for ansvarlighed. der kan sætte en stopper for, at virksomhederne kan få så stor indflydelse på de globale aftaler. Som et umiddelbart næste skridt, der skal sættes i værk ved COP27, skal alle deltagere forpligtes til at offentliggøre deres interesser. Folk fortjener at vide, hvem der sidder med ved det politiske beslutningsbord, og hvad deres virkelige dagsorden er.
  2. Slut med at de store forurenere kan finansiere klimaindsatsen. UNFCCC kan ikke indgå i partnerskaber med dem, og de må ikke sponsorere klimaforhandlinger eller klimahandlinger. Aldrig. De store forurenere må ikke få lov til at grønvaske sig selv og bogstaveligt talt købe sig fra ansvaret for en krise, som de selv har forårsaget. To store forurenere er allerede blevet udpeget som COP27-partnere: Coca-Cola, verdens største forurener med plast, der blokerer for politisk handling; og Microsoft, olie- og gasindustriens primære teknologipartner. Så længe dette anses for acceptabelt, vil UNFCCC aldrig komme til at levere de nødvendige resultater.
  3. Forurenere ud - mennesker ind. Civilsamfundet har altid deltaget i COP-processen, men regeringerne har for hver gang gjort det vanskeligere for NGO'er og den globale bevægelse for klimaretfærdighed at blive hørt. Vi har brug for en retfærdig og meningsfuld inddragelse. Klimaindsatsen skal være folkeligt forankret og bygge på vores levede erfaringer - især skal I lytte til dem, der står i klimakrisens frontlinje. Men disse samfund i spidsen må vi stoppe finansieringen og accepten af falske løsninger, der afleder opmærksomheden fra behovet for reelle forandringer, og samtidig fremmer de store forureneres profitter, muliggør deres overgreb og garanterer årtiers yderligere brug af fossile brændstoffer.​​​​​​​
  4. Nulstil systemet. Kapitalismen er ved at ødelægge livet, som vi kender det. Det er på tide at opbygge en ny måde at leve og samarbejde på, som fungerer for mennesker, ikke for forurenere, og som genopretter naturen i stedet for at ødelægge den. Vi har brug for reelle, retfærdige, ansvarlige, mangfoldige, gennemprøvede og transformative løsninger, der genopretter naturen, besluttes i fællesskab og gennemføres hurtigt. Vi har brug for en total og retfærdig overgang fra fossile brændstoffer. Vi har brug for reelle løsninger, der fokuserer på oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder og på beskyttelse af dem, der taler for retfærdighed. Vi har brug for at gøre en ende på straffriheden for virksomhedernes misbrug.

COP27 skal være en nulstilling af systemet. Et tidspunkt, hvor vi opgiver den gamle, profitorienterede, forurenende verdensorden, og et tidspunkt, hvor vi kan gentænke og hurtigt gennemføre et globalt samarbejde, hvor lighed, retfærdighed, videnskab og menneskelighed er i centrum. Vi behøver ikke at fortælle jer, hvad endnu en mislykket COP vil betyde for mennesker og planeten.

NOAH er en del af det globale initiativ Kick Big Polluters Out.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!