demo

Nyt netværk Tid til retfærdig og bæredygtig handelspolitik

De seneste år har EU’s handelspolitik været mål for berettiget kritik især i lyset af aftalen med Canada, CETA, og de midlertidigt udsatte forhandlinger med USA, TTIP. Vores kritik handler ikke om, hvorvidt vi skal handle eller ej eller om vi er for eller imod globalisering. Det handler om, hvilken handel og globalisering vi vil have. Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Colombia Solidaritet og NOAH har derfor etableret et nyt netværk for en retfærdig og bæredygtig handelspolitik.

6. november 2017 · Kl. 14:10 Pressemeddelelse

Mens industriens netværk ”Free trade fight club” vil beholde status quo og forsøger at overbevise os om, at den hidtidige politik har været til gavn for alle – nationalt, i det Globale Syd og for miljøet – forholder vi os seriøst til de mangler og uligheder den nuværende politik indeholder og skaber.

Alternativer

Civilsamfundets alternative handelsmandat har allerede skitseret rammen for en alternativ handelspolitik. Det er essentielt at Forsigtighedsprincippet og Forureneren-betaler-princippet bliver juridisk gældende i aftaler, ligesom aftaler skal indeholde bekræftelser af implementering af internationale aftaler om miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder, som eksempelvis Paris-aftalen og ILO-konventionerne. Det er nødvendigt med juridisk bindende klausuler og kapitler om bæredygtighed og menneskerettigheder, som skal have forrang over andre kapitler.

Det nye netværk vil gennem dialog med resten af civilsamfundet, fagforeninger og politikere komme med konkrete bud på tiltag, der kan skabe en retfærdig og bæredygtig handelspolitik inden for forskellige områder, for eksempel:

Klima

- Højere tariffer på fossile brændsler og forbud mod subsidier

- Varer og tjenester med stor udledning af drivhusgasser skal ikke liberaliseres gennem handelsaftaler idet liberaliseringer vil øge forbruget af de klimabelastende varer og tjenester

- Skat på kulstof, flytransport og shipping

Lokale og bæredygtige økonomier

- Særlige kriterier for lokalitet og bæredygtig i forbindelse med offentlige indkøbspolitikker

- Regeringer kan bruge told til at promovere lokal produktion og udvikling af bæredygtige varer og produktionsmetoder

- Lande, især i det Globale Syd, skal kunne implementere politikker, der udvikler deres egne lokale økonomier og samfund og beskytter mod udenlandsk dumping

Investeringer

- FN’s traktat om virksomheder og menneskerettigheder skal vedtages og håndhæves gennem handelsaftaler

- Ingen særdomstole (investor-stat tvistbilæggelsesmekanismer som ISDS/ICS/MIC), hvor udenlandske virksomheder kan sagsøge stater for tabt forventet fortjeneste.

- Virksomheder som ikke opfylder forpligtelser inden for menneskerettigheder nægtes fordele givet gennem handelsaftaler

- Præstationskrav til investorer om at bruge lokal arbejdskraft, lokale ressourcer og overførsel af grøn teknologi og viden

Landbrug

- Højere tariffer og lavere importkvoter for at kunne beskytte lokale markeder fra billig import

- Lande i det Globale Syd skal have rum til at udvikle lokale og regionale fødevarekæder og -markeder

- Strammere miljø- og dyrevelfærdslovgivning så fødevareindustrien ikke kan importere billige produkter

-Produktions og forarbejdningsmetoder skal anerkendes som legitime grunde til at nægte markedsadgang

- Retten til frø skal have forrang over intellektuelle ejendomsrettigheder

Demokrati og gennemsigtighed

- Offentlig konsultation i forbindelse med udvikling af forhandlingsmandater

- Alle forhandlingsforslag og -tekster offentliggøres fulgt at debat med parlamenter og civilsamfund

- Europa-Parlamentet involveres i udformning af EU’s mandater og inddrages løbende i forhandlingerne og kan komme med ændringsforslag baseret på offentlig konsultation

- Godkendelse af aftaler sker kun efter debat i parlamenterne med fuld deltagelse af civilsamfundet

- Midlertidig anvendelse af aftaler stoppes

Læs hele NOAH's rapport om en alternativ handelspolitik.

Tag med på Septemberskole (21.-23.9) og bliv handelsaktivist.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!