Åbent brev Til Connie Hedegaard

6. december 2005 · Kl. 13:20 Nyhed

Kære Connie Hedegaard

Din ankomst til Montreal falder sammen med et vigtigt punkt i klimaforhandlingerne. Der er alvorlig bekymring for at EU bringer det globale klimaregime i fare ved at lede forhandlingerne ind i en blindgyde. Derved undermineres international konsensus om behovet for hurtig handling.

Et resultat af denne konference, som ikke sikrer en forhandlingsproces rettet mod øgede nedskæringer af udledningerne fra de industrialiserede lande efter 2012, vil blive set som en fiasko.

Lederskab fra EU er mere nødvendigt end nogensinde. Den danske befolkning bliver stadig mere bevidste om de alvorlige konsekvenser af den globale opvarmning og forventer af dig, at du spiller en aktiv rolle for at sikre en robust ramme for forhandlingerne om de fremtidige tiltag for at mindske klimaændringerne. Dit initiativ med Grønlandsmødet har øget forventningerne til dig og de danske forhandlere både i Danmark og internationalt.

Vi vil særligt opfordre dig til at arbejde aktivt for at EU:

  1. Lægger en klar tidsplan for forhandlingerne under Artikel 3.9 i Kyoto Protokollen med 2008 som slutdato. Det nuværende EU oplæg til konferencens beslutning omkring forhandlingsprocessen angående industrilandenes (Annex I) fremtidige forpligtelser er ubrugelig. Den mangler både tidsplan og slutdato.  Du husker sikkert, at der også på Miljøministermødet i EU 17.oktober blev understreget behovet for en tidsplan for fremtidige forhandlinger. Hvis du og dine EU kolleger ikke får fastlagt en slutdato, kan forhandlingerne trække ud i det uendelige. Det vil klart være til skade for den del af dansk industri, som sælger og udvikler energibesparende teknik og anlæg til vedvarende energi.
  2. Gør det klart, at forhandlingerne skal føre til yderligere reduktion af udledningerne fra industrilandene (Annex I). Det er betingelsen for at målet om at begrænse den globale temperaturstigning til de 2 grader, som EU's regeringschefer har vedtaget på forårets topmøde. Det nuværende oplæg fra EU ved forhandlingerne i Montreal mangler at gøre klart hvad EU er parat til at gøre mod klimaændringerne i fremtiden.
  3. Sikre en beslutning på konferencen om at gå videre med klimaindsatsen efter 2012 efter samme system som Kyoto Protokollen. Beslutningen om et bindende og ansvarligt globalt klimasamarbejde må ikke hindres af USA blokeringer. USA.´delegation har allerede gjort klart, at de ikke vil tilslutte sig nogen som helst fornuftig beslutning på konferencen. De vil prøve at udvande enhver aftale, så den bliver frivillig og uforpligtende.

Selvom USA med tiden skal med i den globale indsats for at bremse klimaændringerne, må resten af verden ikke vente på at den nuværende regering ændrer politik.

Der er allerede i USA betydelig opbakning bl.a. fra store delstater og store byer til en mere ansvarlig klimapolitik og en ny regering i USA kan i fremtiden tilslutte sig en bindende global klimaaftale når de vil.

EU må også arbejde for at indrage de store udviklingslande uden USA´s medvirken.

Fremtidens rammer for den globale klimaindsats er nu op til dig og dine kolleger. Vi forventer at du spiller en aktiv rolle for at sikre en ansvarlig aftale.

Dette brev er fra NOAH som er en del af miljønetværket Friends of the Earth[1](FoE)

Med venlig hilsen

Kim Ejlertsen
Sekretariatsleder

[1] Friends of the Earth (FoE) er verdens største sammenslutning af miljøorganisationer med 73 medlemslande. Kun én organisation fra hvert land kan være medlem. I Danmark er det Miljøbevægelsen NOAH.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!