Atomkraft Tjernobyl 26.4.1986. ATOMKRAFT - NEJ TAK!

Atomkraft er igen på dagsordenen hos nogle politikere og industrifolk. De er blinde for historiske erfaringer og aktuelle miljøkonsekvenser, mener NOAH.

26. april 2010 · Kl. 12:18 Nyhed

Det viser disse beslutningstageres store evne til at tage skyklapper på og undgå at se alle de problemer, atomkraften skaber og har skabt. De ser bort fra de store mængder radioaktivt affald, som har hobet sig op i midlertidige lagre. Og mængden af affald stiger på hvert eneste atomkraftværk i drift rundt omkring i verden. De ser bort fra den forurening, der skabes i hele atomindustrien, lige fra uranmalm brydes i miner, og til det ender som svært bevogtet farligt affald.

Med skyklapperne på kan politikere og industri heller ikke se bagud og lære af historien.

”Men glemmer I, så husker vi alt”, siger Henning Bo Madsen (52) fra NOAH Energi og Klima.

26. april for 24 år siden skete der en alvorlig ulykke på atomkraftværket i Tjernobyl i Ukraine, og den nedsmeltede reaktor står der endnu bevogtet og indkapslet i beton som et minde om, at radioaktivitet ikke forsvinder i løbet af en generation.

I 1986 var det ikke en sky af vulkansk aske, men derimod en menneskeskabt radioaktiv sky, som bredte sig over Europa. Kød fra rener i Lapland og mælk fra køer i Polen blev radioaktivt forurenet, så det blev for farligt som menneskeføde. Store områder i Ukraine måtte evakueres og gennem årene er mange tusinde mennesker fra Ukraine og Hviderusland blevet ramt af kræft og andre følger af den radioaktive forurening.

”Atomkraft er en energikilde, som hurtigst muligt skal erstattes med el-besparelser og vedvarende energi. Det er fortidens og ikke fremtidens energiteknologi”, siger Mathias V. Vestergaard (25)

”Vi unge må arbejde for, at vi aldrig får atomkraft i Danmark og gøre alt hvad vi kan for at få den bremset på globalt plan” fortsætter Mathias. ”Det er galt nok, at vi står med ansvaret for en masse radioaktivt affald fra de sidste 50 år. Vi vil ikke have ansvaret for at sende endnu mere af det skidt videre til vores børn og børnebørn”

NOAH’s Pressegruppe

____________________________________________________________

Læs mere om hvorfor NOAH og Friends of the Earth er imod brug af atomkraft på http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!