TTIP CETA STOP

CETA Udemokratiske metoder skal presse kontroversiel handelsaftale igennem trods voksende modstand

Folketinget har i dag stemt for midlertidig anvendelse af EU's kontroversielle handelsaftale med Canada, CETA. EU's ministerråd skal tage stilling til aftalen tirsdag d. 18.10., og hvis medlemslandene kan blive enige træder aftalen i kraft, inden de nationale parlamenter har haft mulighed for at diskutere den.

13. oktober 2016 · Kl. 20:03 Pressemeddelelse

”7. september (1) udtalte Peter Hummelgaard, at Kommissionen ikke ville få mandat til at gå videre med aftalen, før der har været diskussion i de nationale parlamenter. Socialdemokraterne stemmer i dag for dette alligevel – det er dybt uacceptabelt på demokratiets vegne”, siger Nanna Clifforth handelspolitisk medarbejder i miljøorganisationen NOAH Friends of the Earth Denmark.

Samtidig besluttede EU-parlamentets handelsudvalg i går at haste processen igennem i parlamentet uden resolution og debat i udvalgene med afstemning i parlamentet allerede til december, hvilket vil minimere debatten i parlamentet.

Modstanden vokser

Imens er modstanden mod aftalen voksende i flere lande. I Tyskland har forfatningsdomstolen taget stilling til CETA, hvilket gør Tysklands vedtagelse af CETA svær (2), da Tyskland ifølge afgørelsen bl.a. skal kunne komme ud af aftalen, når afgørelsen om kompatibilitet med forfatningen kommer om to år. I Østrig er socialdemokraterne og kansler Kern meget kritiske og uden position på CETA. I Belgien har parlamentet i Wallonien vedtaget en resolution (3), der vetoer Belgiens tiltrædelse af CETA, og parlamentet i Walloon forventes at gøre det samme i morgen. Det irske parlament har vedtaget en resolution mod midlertidig anvendelse (4).

”Vi ser heldigvis at nogle politikere lytter til den enorme kritik, der har været fra civilsamfundet gennem flere år. Hundredtusinder har været på gaden, og millioner har skrevet under mod aftalen. Vi mangler stadig, at det kommer til udtryk i en demokratisk afvisning af CETA”, siger Nanna Clifforth.

I sidste øjeblik er kritikken forsøgt imødekommet gennem vedtagelsen af en tillægsdeklaration til CETA (5), som skal klarlægge fortolkningsspørgsmål. ”Deklarationen er et falsk forsøg på at på tvivlende socialdemokrater og fagforeninger med om bord i sidste øjeblik. Deklarationen har ingen juridisk betydning og vil ikke ændre på CETA's vidtrækkende provisioner på bl.a. investeringsområdet”, slutter Nanna Clifforth.

Kontakt:
Nanna L. Clifforth
NOAH Friends of the Earth Denmark
5151 7724
nanna@noah.dk

1 I forbindelse med TTIP-netværkets konference på Christiansborg: http://ttip.dk/aben-konference-om-ceta-og-ttip-pa-christiansborg/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-071.html
http://archive.pfwb.be/10000000204905c
http://www.attac.ie/irish-senate-rejects-pa-of-ceta-2/#_edn2
http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2016/10/Joint-declaration-10.10.16.pdf

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!