Havmiljø

Vand er forudsætningen for alt liv på Jorden. Derfor er rent vand af afgørende betydning for såvel mennesker som dyr og planter. Danmark har en kystlinje på ca. 7.000 km., hvorfor vores kystnære og indre farvande fylder meget i alle danskeres liv. Vi har en stor grundvandsressource, som stadig kan give os (næsten) rent og frisk drikkevand på alle årstider.

  • 1. marts 2022

Dumpning af havneslam i Køge Bugt

Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet

9. maj 2022 · Kl. 09:46 Materiale

Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet

  • 9. september 2021

Miljøtilstanden i Isefjorden august 2021

NOAHs dykker har henover sommeren 2021 fotodokumenteret miljøtilstanden i Isefjordens havbund.

9. maj 2022 · Kl. 09:42 Materiale

NOAHs dykker har henover sommeren 2021 fotodokumenteret miljøtilstanden i Isefjordens havbund.

Tilmelding til vand